Aan het einde van het kalenderjaar

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De afgelopen dagen liep de mailbox niet (meer) vol, de komende avonden thuis, bureau leegruimen… Heerlijk, het is Kerstreces!! Meer tijd voor thuis, vrouw en gezin. Wat meer rust nemen, afstand van werk en politiek. Meer tijd voor rust en bezinning.

Terugblikken
Ieder jaar is weer anders. In het politieke jaar 2016 hebben wij ‘geëxperimenteerd’ met het statafelspreekuur. Gewoon met een paar fractieleden de wijk in en de burger opzoeken. Ook hebben wij actief meerdere ondernemers uit diverse branches benaderd en met hen een gesprek gehad. Meer naar buiten dan anders, toch meer de kant van volksvertegenwoordiging. Het valt nog niet mee om bepaalde concrete lijnen te trekken. Maar van iedere ontmoeting maken we een kort verslag en het levert best een en ander op.

Kerstdiner
Vorige week vrijdagavond 16 december, het jaarlijkse Kerstdiner met raad, college en onze echtgenoot/echtgenote. De sfeer was gelukkig goed, menig persoonlijk gesprek over gezin, werk en u zult het raden, het ging af en toe ook over de politiek. Nestor Ton van Doorn had het wel verboden, maar toch… Juist die persoonlijke kant, wat houden je raadscollega’s bezig, wat bepaalt mijn leven, geven een meerwaarde aan zo’n avond. En gelukkig, het eten was in Het Praathuis ook lekker en goed!

Kerstdagen
Op de Kerstdagen herdenken wij Zijn komst op aarde. Daar hoort ook de reden van Zijn komst bij. Als zondige mensen kunnen wij niet verder zonder Hem. Bij Kerst denken wij aan de geboorte. Maar daarbij blijft het niet, kunnen wij niet bij blijven. Het kindeke Jezus is groot geworden, volwassen, zonder zonden. Hij heeft ook voor de zonden van Zijn kerk geleden, is gestorven, maar ook opgestaan. Om deze reden mogen wij Hem ook aanroepen als Zaligmaker en Hem vragen ons onze schulden te vergeven. Hem vragen of wij een kind van Hem mogen worden. Dat betekent in schuld en verwondering buigen voor Jezus als Koning. Maar dan mogen we ook weten dat Hij ons leven leidt en dat het, hoe het ook loopt, dat het goed loopt. Die kennis wens ik u en mezelf toe!!

Niet helemaal stilzitten
In de kerstvakantie zitten we niet helemaal stil. Op dit moment leg ik een laatste hand aan een artikel over nut en noodzaak van een fractieprogramma en ben ik bezig mij wat te verdiepen in historie van de PCW. Dit jaar is het 35 jaar geleden dat de (toen ‘informele’) vereniging PCW is opgericht en 1982 (komend voorjaar 35 jaar geleden) deed de PCW formeel voor het eerst aan de verkiezingen mee. IK heb het niet uitgezocht, maar het lijkt alsof de PCW een van ‘oudste’ lokale(christelijke) partijen of fracties is. In ieder geval leerzaam om eens in oude verslagen krantenknipsels te duiken.

Afrondend
We staan op de grens van 2016 en 2017. Vanaf deze plaats wil ik u danken voor het vertrouwen, de betrokkenheid en soms ook kritische opmerkingen en vragen. Binnenkort (eind januari 2017) kunt u op onze website ons jaarverslag nalezen en zien op welke punten wij ons ingespannen hebben (en met welke afweging en/of resultaat). Ik hoop dat we in het volgende jaar weer op elkaar mogen rekenen en wens u een voorspoedig en gezond 2017 toe!


raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»