Aankoop gronden bij Henegouwerweg 10

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Voorzitter,

De afgelopen tijd hebben we als PCW fractie verschillende gesprekken gevoerd aan de Oostkant van de Gouwe. En allereerst wil ik een compliment delen met het college. Bewoners in het gebied vinden dat het college pro-actief acteert op het Brugweg dossier en zijn daar erg blij mee.
Ook de PCW fractie ziet schot in de zaak. We zijn er nog zeker niet en ongetwijfeld komen er nog hobbels op de weg maar met de aankoop van de gronden aan de Henegouwerweg verhogen we de kans om de Verkeersproblemen op de Brugweg op te lossen.

Tijdens de commissie vergadering vorige week hebben we als fractie aangegeven dat we blij zijn met de voorgenomen Gebiedsvisie voor de percelen aan de Henegouwerweg. Tegelijkertijd zien we een bredere vraag om visie vorming aan de Oostkant van de Gouwe en opperde we het idee om een Gebiedsvisie uit te breiden over het hele gebied aan de Oostkant van de Gouwe. Echter na wat gesprekken met de wethouders lijkt dit een lopend traject in Polder Bloemendaal te vertragen en een ‘broedende kip moet je niet storen’ is me wel eens verteld.
Vandaar de vraag om een toezegging van de wethouder die ‘als broedende kip’ bezig is in Polder Bloemendaal om de raad te informeren over het ontwikkelperspectief voor Polder Bloemendaal en daarbij koppelkansen zoals verbetering van toegankelijkheid nadrukkelijk meeneemt in de deze gesprekken.

Daarnaast zien en horen we in het gebied dat ruimtelijke ontwikkelingen bewoners verrassen. Er zijn verschillende verouderde bedrijven of kleine bedrijventerreinen die in de Regionale Bedrijventerreinen Strategie als Fase 3 worden aangeduid. Dat houdt in dat ze getransformeerd moeten worden. Als PCW doen we dat graag aan de hand van een visie.

Vandaar dat we de volgende motie willen indienen:
Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»