Albert Kerssies beëdigd als wethouder

Geschreven op:

Ruim vier jaar geleden werd Albert Kerssies geïnstalleerd als raadslid namens de PCW. Vandaag neemt hij als wethouder zitting in het nieuwe college van Waddinxveen namens de PCW.

Albert is 61 jaar, getrouwd met Ineke en is vader van twee dochters, Nienke en Rosalin. Hij woont sinds 2001 in Waddinxveen, eerst in Noord en nu in de wijk Zuidplas. Zijn portefeuille bestaat o.a. uit wonen, ruimtelijke ordening, economie, openbare ruimte en natuur en recreatie. Een belangrijk thema hierin is het woningdossier in een gemeente waar het woningaanbod steeds uitgebreider wordt. Over 10 jaar zal het inwonersaantal waarschijnlijk zijn toegenomen tot ongeveer veertigduizend.

In zijn baan als directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) mocht hij meedenken over het woningbeleid op landelijk niveau. Nu verschuift zijn werkgebied naar het lokale niveau. Maar voor Albert niet minder leuk en uitdagend.

De komende jaren wil Albert zich met name inzetten voor een sociaal woningbeleid. Fijn wonen is een recht en moet voor iedereen mogelijk zijn. “Waddinxveen is altijd een groene gemeente geweest met een dorps karakter en die kwaliteit moet zoveel mogelijk intact blijven”, volgens Albert.Het belangrijkste speerpunt hierbij is voor Albert dat er de komende jaren voor iedere Waddinxvener een passende woning beschikbaar is. “Er zal een evenwichtige mix van verschillende soorten woningen van de ongeveer nog te bouwen vierduizend woningen moeten komen, die voor zoveel mogelijk verschillende mensen huisvesting kan bieden. Hiervoor wordt er een nieuwe woon-zorgvisie ontwikkeld.” Op dit moment is er een groot tekort aan met name sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en goedkope (starters)koopwoningen. Daarnaast is de ruimtelijke ordening een belangrijk thema in de snel groeiende gemeente
Waddinxveen. “Voor de korte en middellange termijn willen we alleen bouwen in inbreidingslocaties, voor de lange termijn wordt een toekomstvisie opgesteld, uiteraard in overleg met alle betrokkenen.“

Wat betreft de portefeuille economie wil Albert veel aandacht besteden aan de lokale ondernemers. Er moet onder meer ruimte zijn om te groeien door bedrijventerreinen op de juiste plek te ontwikkelen.
Vanuit de portefeuille natuur en recreatie wil hij streven naar een goede balans tussen groen en bouwen en de groene gebieden verbinden, zoveel mogelijk fysiek of d.m.v. routes. Hierdoor wordt lokaal recreëren nog meer mogelijk gemaakt. Hardlopen, fietsen en
vogels kijken; Albert doet het graag en dan met name in het Bentwoud en ‘t Weegje.

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” De Bijbel is Albert zijn kompas voor zijn leven. Vanuit deze basis is hij maatschappelijk betrokken en wil hij oog hebben voor zijn medemens, zeker de medemens die het moeilijk heeft. “Doe maar gewoon en behandel
iedereen gelijk, want je bent allemaal afhankelijk van de genade van Jezus Christus.”

De PCW wenst Albert heel veel succes en zegen in zijn nieuwe baan.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»