Algemene beschouwingen - waarde van fractievertegenwoordigers

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Gisteren waren de zogenaamde algemene beschouwingen. Dit is het jaarlijkse politieke debat rondom de Begroting voor het volgende jaar. Politieke fracties blikken in hun bijdrages kort terug maar vooral ook vooruit op het komende jaar en de bestuurlijke voornemens van het college. Politieke piketpaaltjes worden (opnieuw) geslagen, oude of nieuwe standpunten worden herhaald.

Het komt wellicht cynisch over... zo bedoel ik het niet. Een dergelijk debat gaat doorgaans wel ergens over! Niet alleen een 'voor' of 'tegen' maar juist ook een debat over uitgangspunten en visies! Niet zelden komt het dan toch wel tot een echt gesprek, zeker tijdens een schorsing, het eten of na afloop bij de borrel.

De voorbereiding van algemene beschouwingen vergen veel tijd. Allereerst bijvoorbeeld het lezen en beoordelen van een dik boekwerk, de Meerjarenbegroting. Maar ook in het politiek duiden en de vertaling naar teksten voor algemene beschouwingen (zie bijdrage PCW). De grootste werkdruk ligt bij de fractievoorzitter en de financieel woordvoerder. Ook de andere raadsleden zijn betrokken bij het opstellen van teksten/paragrafen, moties en/of amendementen.

Dit jaar heeft onze fractievertegenwoordiger Martijn Kortleven fors werk verzet als het gaat om het opstellen van technische vragen voor de informerende gemeenteraad en het beoordelen van de antwoorden. Begonnen in het najaar van 2014 heeft hij zich de afgelopen jaren diverse dossiers of thema's goed eigen gemaakt, met in het bijzonder het onderwerp gemeentefinanciën. Hulde!

Men kan zich afvragen of een grotere fractie een fractievertegenwoordiger 'nodig' heeft? Naast de welkome ondersteuning van de fractie is het een mooie voorbereiding op een mogelijk raadslidmaatschap. Zelf heb ik als 'jonkie' bijna zes jaar mogen 'warmdraaien' voordat ik raadslid werd. Net afgestudeerd als jurist denk je veel te weten (....) maar kom je erachter dat de afstudeerrichting staats- en bestuursrecht een mooie basis is maar dat je politiek en lokaal bestuur ook in de lokale situatie en gemeentelijke wandelgangen leert....

Algemene beschouwingen. Nuttig, je leert en hoort er veel, een goede maaltijd en vervolgens over tot de orde van de dag..!

Peter van den Berg
(raadslid PCW-fractie)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»