Alle wethouders opgestapt

Geschreven op:

Vannacht zijn de drie nog zittende wethouders van Waddinxveen opgestapt. Tijdens een spoeddebat over het opstappen van wethouder Kraaijestein (PvdA/GL) een dag eerder vlogen de coalitiepartners elkaar steeds in de haren. Uiteindelijk gaf de fractie van PvdA/GL aan geen deel meer te willen uitmaken van de coalitie. Daarmee was er geen meerderheid meer die de drie nog zittende wethouders steunde. Een reeds ingediende motie van wantrouwen werd niet in stemming gebracht omdat de drie wethouders hun conclusie trokken en per direct hun ontslag indienden.

De PCW heeft met respect kennis genomen van het besluit van de wethouders om op te stappen. Hun positie was onhoudbaar geworden.

Het is goed voor Waddinxveen dat er nu ruimte is om te gaan werken aan de totstandkoming van een nieuw, daadkrachtig en goed samenwerkend college.

Aanstaande maandag zal om 20.00 uur een debat hierover plaatsvinden.

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»