Alles gedaan wat we konden doen

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Het raadsvoorstel over de koopzondagen wordt niet vernietigd. De provincie Zuid-Holland heeft dat besloten.

Voor de zomer vroegen PCW en CDA om vernietiging van dat besluit. We vroegen dat niet om daarmee de winkels op zondag dicht te houden, maar om het voorkómen van gedwongen winkelopenstelling.

 Niemand dwingen om op zondag open te zijn

De PCW staat voor rust op zondag, ook voor ondernemers, maar het koopzondagenbesluit is een democratisch genomen besluit. Wij konden dat niet tegenhouden door te vragen om vernietiging. Het ging ons dus om het voorkómen van gedwongen winkelopenstelling. In verkiezingstijd zeiden alle partijen tegen de ondernemers dat niemand contractueel gedwongen mocht worden zijn winkel op zondag te openen. Maar toen de PCW dit ook wilde vastleggen in de verordening, gaven de coalitiepartijen niet thuis en stemden ze tegen het voorstel. De PCW vindt dat er daarom geen sprake was van een zorgvuldige belangenafweging voor ondernemers en vroeg om vernietiging van het raadsbesluit.

De provincie kan een raadsbesluit vernietigen als het raadsbesluit in strijd is met het recht of met het algemeen belang. De provincie oordeelt dat het raadsbesluit niet in strijd is met het recht en niet met een belang groter dan dat van de gemeente Waddinxveen. De provincie zegt daarmee dus niets over het belang voor Waddinxveense ondernemers.

De PCW kan nu geen verdere stappen meer zetten. We hebben alles gedaan wat we konden doen.

 Raadsleden vanuit andere gemeenten

Op verzoek van verschillende raadsleden uit andere gemeenten hebben wij hen ons voorstel toegezonden. Het zou mooi zijn als het in andere gemeenten wel lukt om een raadsmeerderheid te halen voor het voorstel om gedwongen winkelopenstelling te voorkomen.

 Voorstel verzonden naar staatssecretaris

En last but nog least: het kabinet werkt aan een wetsvoorstel. CDA Waddinxveen heeft, met instemming van PCW, ons voorstel gezonden aan mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat. Een beleidsmedewerker van haar ministerie liet weten dat het wetsvoorstel waaraan hij werkt ‘beoogt de keuzevrijheid van winkeliers over hun openingstijden te garanderen, zodat zij niet open hoeven te zijn op openingstijden waar zij niet expliciet mee ingestemd hebben.

Laat dat nu precies zijn wat er ook in ons voorstel staat. Hopelijk wordt ons doel, via de Tweede Kamer, alsnog bereikt.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»