Ambitiedocument de Passage, in het Sleutelkwartier

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

In het Ambitiedocument over de Passage in het Sleutelkwartier staan mooie ambities, met mooie plannen en mooie plaatjes. De Passage kan in principe een mooi gebied worden in het dynamische Sleutelkwartier, als alles zo door kan gaan. 
Het wordt op deze manier een levendig en uitnodigend gebied waar het fijn wonen, werken, kerken en vertoeven is. En een mooie entree voor Waddinxveen als je de Hefbrug overgaat! Deze ambities passen bij een ambitieuze gemeente die alle gebieden binnen de bebouwde kom die er nog wat slordig en onafgemaakt bijliggen op een inspirerende wijze wil invullen. Maar de Passage moet wat ons betreft ook goed passen bij het dorpse karakter van Waddinxveen in een mooie en groene omgeving.

We hebben als PCW daarom nog drie aandachtspunten:

1. De ingetekende woontoren van 34 meter is voor ons veel te hoog. Deze past echt niet bij het dorpse karakter van Waddinxveen. Dat blijkt ook uit de resultaten van de korte poll die wij hebben gehouden via de social media: 87 reacties, waarvan ruim 71% tegen deze hoge woontoren is. Afgelopen weekend hebben we gekeken bij de plek waar de woontoren zou moeten komen en dan is
volgens ons 7 lagen al heel massief. En denk hierbij ook aan de appartementen die aan de overkant worden gebouwd. Wij willen graag dat er een paar alternatieven met een veel lagere woontoren worden uitgewerkt. Die beter passen in het dorpse karakter en die voldoen ook aan de wensen van onze bewoners. Daarom hebben wij samen met CDA en VVD een motie hiervoor ingediend. 

2. Verder maken wij ons best wel zorgen over de verkeersafwikkeling in dit gebied. Hiervoor vragen wij nadrukkelijk aandacht bij de verdere uitwerking van het plan en ook een nadere rapportage hierover in de bestemmingsplannen.

3. Ten slotte wij vragen ons serieus af hoe de levendigheid in dit gebied structureel kan worden teruggebracht? Het lijkt nu alleen woongebied met een paar kleine bedrijfjes. We hopen echt dat er een aantal terrasjes/restaurantjes kunnen worden toegevoegd om dit gebied levendig te krijgen en te houden, volgens ons kan de Kruiskerk hier ook een mooie maatschappelijke rol in spelen. 

Ik ben benieuwd hoe de levendigheid wordt uitgewerkt in de bestemmingsplannen.

Albert Kerssies
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»