Appél op Provinciebestuur: communiceer en neem zorgen serieus

Geschreven op:

Defecten aan de hefbruggen in Waddinxveen en Boskoop ontwrichten en verkeer en beschadigen de lokale economie. Dat werd nog eens te meer duidelijk na de recente aanvaring afgelopen zaterdag in Boskoop. In onze rol als bestuurders van Waddinxveen heeft de PCW-fractie een open brief aan het college van Gedeputeerde Staten gestuurd. In deze brief dringen wij er op aan alle bestuurlijke energie, die mogelijk is, aan te wenden om de hefbrug zo snel mogelijk te repareren.

Het ongeluk met de werkboot in april en de gevolgen daarvan voor de Waddinxveense bevolking is dagelijks onderwerp van vele gesprekken. De bevolking begrijpt niet waarom reparatie zo lang op zich laat wachten. Ook leeft het gevoel sterk, dat reparatie van de brug sneller kan starten. De mening dat de overheid bij vergelijkbare calamiteiten op andere locaties sneller in actie zou komen leeft breed onder de inwoners. Wij betreuren dat dit beeld van de overheid ontstaat.

In de openbrief vraag de PCW-fractie aandacht voor het volgende:
 1. de werkzaamheden aan de hefbrug met spoed uit te voeren;
 2. op korte termijn een duidelijke en concrete schaderegeling voor getroffen ondernemers op te stellen;
 3. de brugwachter, zodra de hefbrug is gerenoveerd, weer terug te laten keren. In ieder geval totdat een systeem zonder brugwachter adequaat en veilig in werking is genomen;
 4. Bewoners én ondernemers adequaat, regelmatig en concreet informeren over de voortgang.

Deze vier punten worden in de open brief verder uitgewerkt.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»