Appél op Provinciebestuur: communiceer en neem zorgen serieus

Geschreven op:

Defecten aan de hefbruggen in Waddinxveen en Boskoop ontwrichten en verkeer en beschadigen de lokale economie. Dat werd nog eens te meer duidelijk na de recente aanvaring afgelopen zaterdag in Boskoop. In onze rol als bestuurders van Waddinxveen heeft de PCW-fractie een open brief aan het college van Gedeputeerde Staten gestuurd. In deze brief dringen wij er op aan alle bestuurlijke energie, die mogelijk is, aan te wenden om de hefbrug zo snel mogelijk te repareren.

Het ongeluk met de werkboot in april en de gevolgen daarvan voor de Waddinxveense bevolking is dagelijks onderwerp van vele gesprekken. De bevolking begrijpt niet waarom reparatie zo lang op zich laat wachten. Ook leeft het gevoel sterk, dat reparatie van de brug sneller kan starten. De mening dat de overheid bij vergelijkbare calamiteiten op andere locaties sneller in actie zou komen leeft breed onder de inwoners. Wij betreuren dat dit beeld van de overheid ontstaat.

In de openbrief vraag de PCW-fractie aandacht voor het volgende:
 1. de werkzaamheden aan de hefbrug met spoed uit te voeren;
 2. op korte termijn een duidelijke en concrete schaderegeling voor getroffen ondernemers op te stellen;
 3. de brugwachter, zodra de hefbrug is gerenoveerd, weer terug te laten keren. In ieder geval totdat een systeem zonder brugwachter adequaat en veilig in werking is genomen;
 4. Bewoners én ondernemers adequaat, regelmatig en concreet informeren over de voortgang.

Deze vier punten worden in de open brief verder uitgewerkt.

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  FD: ‘Gemeenten leggen vaker een zelfwoonplicht op ter bescherming van starters en mensen met een kleinere beurs.’ H… https://t.co/bdIltCt3an
  Gisteren
 • PCW
  Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning | Albert Kerssies https://t.co/kANCF05ji9
  30-07-2020
 • PCW
  De eerste hobbel is genomen, de rotonde kan worden aangelegd. De tweede hobbel is het budget. #Waddinxveenhttps://t.co/n6KI1LDi0R
  24-07-2020
 • PCW
  Het schoolgebouw, waar vroeger de Koning Willem Alexanderschool gevestigd was, zal afgebroken worden. Ons plan: maa… https://t.co/SH3vtCPnUp
  23-07-2020
 • PCW
  'Bezuinigen doe je niet op kwetsbare inwoners. De collectieve zorgverzekering moet blijven en áls er bezuinigd moet… https://t.co/kpcXcpHOPr
  22-07-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»