Bee Eén - meedoen begint met begrijpelijke taal

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Stel, u krijgt een brief op de mat met de volgende tekst:
''Wij zijn voornemens om in 2019 groot onderhoud uit te voeren in uw wijk. Met het vernieuwen van de bovengrondse en ondergrondse inrichting proberen we tegelijkertijd zoveel mogelijk knelpunten op te lossen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Als dagelijks gebruiker bent u als geen ander op de hoogte van het functioneren van de huidige openbare ruimte. Daarom zouden wij graag in de bijgevoegde enquête van u horen hoe u over de inrichting van de wijk denkt.''

Tsja…
Zulke zinnen waren heel gewoon in brieven die de gemeente Waddinxveen naar inwoners stuurde. Maar begrijpt elke Waddinxvener dit ook? Dat zou wel moeten, anders hoef je geen brief te sturen? Namens de PCW diende ik als raadslid in 2018 de motie (verzoek) “Meedoen begint met begrijpelijke taal” in. Daarin vroegen we aan het college om voortaan in brieven en informatie aan inwoners begrijpelijke taal te gebruiken.

Sinds die tijd is er heel wat gebeurd. Bijna alle medewerkers zijn geschoold om in begrijpelijke taal te schrijven. Het taalniveau waarop brieven geschreven moeten worden, is B1. Er zijn 6 taalniveau’s: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Als je je teksten op B1 niveau schrijft, weet je dat het grootste deel (80%) van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je toch kunt vermelden wat belangrijk is. Brieven van de gemeente kan je prima op B1 niveau schrijven. Schrijf je op A1 of A2, dan wordt het lastig om volledige en juiste informatie te geven. Het stukje tekst dat bovenaan staat, is geschreven in B2/C1. B2 niveau wordt door 25% van de bevolking
begrepen en C1 niveau door 10%. Een gemeente die wil dat de inwoners haar begrijpen, zal dus moeten schrijven in begrijpelijke taal.

En dan ziet de brief er zo uit:
''Wij zijn van plan om onderhoud uit te voeren in uw wijk. We proberen tegelijk 5 knelpunten op te lossen:
Het gaat om de volgende 5 knelpunten:
- Wegen
- Riolering
- Openbare verlichting
- Groenvoorziening
- Speelvoorzieningen
We zijn benieuwd naar uw mening over de inrichting van de wijk. Wilt u de vragenlijst invullen?''

Er is nu een nieuw college. Een enthousiast team dat het belangrijk vindt om goed te communiceren met inwoners. Het college moest daarom ook de B1 cursus volgen. Zo ervaarde ik als nieuwe wethouder wat de motie van twee jaar geleden in beweging heeft gezet!
Jarenlang stond ik voor de klas en het was mijn vak om kinderen alles uit te leggen in begrijpelijke taal. Dat maakte het lesgeven leuk. Nu ik wethouder ben, vind ik het belangrijk dat de gemeente in begrijpelijke taal spreekt. Daar wil ik de komende jaren aan werken.

Martijn Kortleven
Wethouder

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»