Begroten is voorbereiden op de toekomst

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

De begroting 2019-2022 is op 14 november 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

Daarin staat het beleid voor de komende 4 jaar. De PCW is positief-kritisch over deze begroting. We  hebben voorgestemd omdat er geen tekorten in de begroting staan, maar anderzijds zitten nog niet alle plannen erin verwerkt.

Het college gaat de afvalstoffenheffing verlagen, maar in 2021 is de pot leeg en dan zal de heffing waarschijnlijk weer omhoog moeten. De PCW vindt dat niet zo’n goed idee en wil de afvalstoffenheffing in 2019 iets minder verlagen, zodat die in 2021 niet meer hoeft te stijgen. Daarvoor was geen meerderheid te vinden in de raad.

De PCW vindt dat er niet genoeg is begroot voor de nieuwbouw van het Coenecoopcollege en de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen. Het college van burgemeester en wethouders geeft op veel terreinen aan dat de plannen nog moeten worden uitgedacht en dat nog niet bekend is wat ze gaan kosten. De PCW noemt dat het vooruitschuiven van problemen. Daarom hebben wij het college opgeroepen om deze posten volgend jaar beter in de begroting te verwerken, desnoods als stelpost (= een geschat bedrag).

We willen niet dat de gemeente over 4 jaar met tekorten zit die we konden voorkomen door op tijd bij te sturen.

Het college geeft aan dat er geen probleem is en dat alles goed zal komen met de begroting. Daarom hebben we haar het voordeel van de twijfel gegeven en voorgestemd.

Naast onze kritiek, hadden we ook complimenten voor het college. Zo zijn 17 van de 19 speerpunten uit het PCW-verkiezingsprogramma in de begroting verwerkt.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»