Benoeming nieuwe wethouder

Geschreven op:

Sinds 1 juni 2016 heeft de gemeente Waddinxveen weer een voltallig college van Burgemeester en Wethouders. De voorgedragen wethouder Lex Hofstra is die avond beëdigd als wethouder. Hij is de opvolger van Kees Kroes. We vinden als PCW dat de VVD fractie hun zoektocht naar een nieuwe wethouder voortvarend en transparant heeft aangepakt. De wijze waarop de coalitie en de fractievoorzitters bij het wervingstraject betrokken zijn, geeft ons een goed gevoel. De PCW-fractie wens Lex een goede tijd toe als wethouder van Waddinxveen. We wensen hem wijsheid en Gods zegen daarbij. We vertrouwen op een goede samenwerking.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»