Bestemmingsplan Vredenburghlaan

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Hoe vaak zou het voorgekomen zijn dat de aanleg van een nieuwe weg met gejuich wordt begroet?
Ik denk dat het een zeldzaamheid is. Met de Vredenburghlaan is dat niet anders. Mensen hebben hun zorgen geuit.

Elke nieuwe weg leidt tot aantasting van bestaande waarden. Ook deze. De PCW heeft dan ook begrip voor de genoemde bezwaren.
Moet de weg er dan maar niet komen?

Het is de taak van de politiek om alle belangen in het oog te houden, alle argumenten af te wegen en dan een beslissing te nemen die ook op de lange termijn houdbaar is.

De PCW heeft die afweging gemaakt.

Wat moet de Vredenburghlaan eigenlijk opleveren?
- Ontsluiting van Waddinxveen op A12 en A20
- Ontlasting van de kern van Waddinxveen
- Ontsluiting van Glasparel+ en Triangel.
Die doelen worden het beste gehaald als ook de Bentwoudlaan, de Verlengde Beethovenlaan en de Verlengde Bentwoudlaan worden aangelegd (de scenariovariant). Als je straks naar de A12 wilt of naar de N11, hoef je niet meer door de kern van Waddinxveen. Daar zal het een stuk rustiger en veiliger worden.

Nietsdoen, dus: géén weg aanleggen is geen optie. Dat zou leiden tot een behoorlijke toename van de verkeersdruk op de wegen in de kern, i.p.v. een afname. Daarover zijn de verkeerscijfers in de MER duidelijk.

Alles afwegende, vindt de PCW dat deze weg er moet komen.
En ja, zo´n weg trekt ander doorgaand verkeer aan, dat is onvermijdelijk. Maar het wordt geen snelweg, zoals sommigen beweren, geen 2 x 2 rijstroken. En als ik goed heb geluisterd wil niemand dat. Er is ook geen ruimte voor bij de huidige grondaankoop.
Verder is er goed gekeken naar maatregelen die nadelige gevolgen van deze weg beperken. Dat is ook het oordeel van de toetsingscommissie van de MER. Zo komt er stiller asfalt om het geluid te reduceren en op bepaalde weggedeelten gaat de rijsnelheid omlaag.

De Vredenburghlaan ligt in de Vredenburghzone en wat ons betreft wordt dat een prachtig stuk hoogwaardig groen. Een onderdeel van de Ecologische Verbindingszone, met ruimte voor recreatie en natuur. Een plek waar je graag de hond uitlaat. En wie weet is er de mogelijkheid van een groene wal, die de Vredenburghlaan aan het zicht onttrekt en nog meer geluid dempt.
De Ecologische Verbindingszone versterkt en verbreedt het besluit van december over de groene inpassing van de Vredenburghlaan.

Daarom dient de PCW, samen met VVD, CDA en D66 een motie in, waarvan het dictum luidt…

Verzoekt het college
• de mogelijkheid te onderzoeken samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en omliggende gemeenten om de Ecologische Verbindingszone Bentwoud-Krimpenerwaard te verleggen naar de Vredenburghzone;
• de raad in het derde kwartaal 2018 te informeren over de uitkomst van dit onderzoek.

 

Martijn Kortleven

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»