Bestuurlijke reactie Groene Hart Rekenkamerrapportage Wonen Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

De bestuurlijke reactie van het college vinden wij een prima reactie, met een herkenbare prioritering, dank daarvoor.

We zijn blij dat het dashboard wonen verder wordt ontwikkeld met onder meer de woningbehoeften per doelgroep en aangevuld met een nieuwe woningmarktverkenning en dat het verder uitgewerkte dashboard als basis wordt gebruikt voor de nieuwe woonzorgvisie.
Tevens zijn we verheugd dat het college de gemeenteraad van begin tot eind van het proces van de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie gaat betrekken en dat er extra ambtelijke capaciteit wordt vrijgemaakt voor de versnelling van de woningbouw in
Waddinxveen.

Wij vinden een heldere en overzichtelijke communicatie richting de bewoners van Waddinxveen over de vele woningbouwprojecten ook belangrijk. Het zijn er zoveel dat we als raad af en toe ook door de vele plannen het bos / het dorp niet meer zien, daarom hebben we de motie hierover van WeWa mede ondertekend.

Albert Kerssies
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»