Bijdrage beleidskader cultuur 2020-2024

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Inleiding

Allereerst willen we de ambtenaar en wethouder bedanken voor het opstellen van dit beleidskader. Tijdens het open atelier van 2 maart jl. hebben verschillende culturele partners meegedacht over de toekomstvisie van cultuur in Waddinxveen. Ook de PAR heeft een advies uitgebracht, waarvoor dank! 

Verbindend

Dit beleidskader laat zien dat we in Waddinxveen al een heel breed aanbod hebben op kunst- en cultuurgebied. Nieuw is het op te richten innovatiefonds voor de inzet van een cultuurmakelaar, die verbindend zal gaan opereren en het aanjagen van nieuwe cultureel maatschappelijke activiteiten. 

In dit beleidskader worden andere beleidsterreinen gekoppeld aan cultuur. Culturele activiteiten kunnen bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners voor zowel jong als oud. Als mens doet het goed anderen te ontmoeten en samen bezig te zijn met een activiteit. Dat bevordert het mentaal welbevinden. Er wordt ook gesproken over talentontwikkeling en educatie. Als PCW vinden we het mooi dat de talenten die ieder mens van God heeft ontvangen, worden ontwikkeld. Kinderen maken al jong kennis met kunst, cultuur en erfgoed door het speciaal ontwikkelde materiaal van Stichting Vonk. Mooi dat dit de komende jaren blijft worden aangeboden in Waddinxveen!

Kunst en cultuur voor iedereen

We zijn blij dat er in het beleidsplan aandacht is en blijft voor de inwoners van Waddinxveen die minder te besteden hebben. Door gebruik te kunnen blijven maken van de minimaregeling, zal kunst en cultuur voor iedereen beschikbaar blijven. De genoemde speciale culturele educatieve activiteiten voor de minima juichen we daarom ook van harte toe. 

Als PCW willen we speciaal aandacht vragen voor de dorpsdichter en aan kunst gemaakt door andersbegaafden in Waddinxveen

Allereerst de dorpsdichter  

Piet Hardendood, alias Laantje, is alom bekend als de dorpsdichter van ons dorp. Hij is in september 2018 tijdens een bijeenkomst van de Dichters op Donderdag in Gouda uitgeroepen tot dorpsdichter van Waddinxveen. Als PCW zouden we graag zien dat de dorpsdichter officieel zal worden erkend door de gemeente Waddinxveen. Daarom dienen we de volgende motie in samen met het CDA en D66 met als dictum:  

Verzoekt het college om

  • Onze eerste dorpsdichter officieel te erkennen als dorpsdichter vanuit de gemeente Waddinxveen;
  • Samen met de dorpsdichter na te denken over de toekomst van het dorpsdichterschap in Waddinxveen.

(Klik hier voor de volledige motie)
Deze motie is aangenomen door de hele raad. 

Alle kunst mag worden gezien door heel Waddinxveen

In dit beleidskader missen we de aandacht voor de prachtige kunstwerken die gemaakt worden door cliënten van groepen als Ipse De Bruggen/Larazorg/Gouweburgh etc. Als PCW willen we de wethouder vragen hier aandacht voor te hebben. Zou deze kunst ook mogen worden geëxposeerd in publieke ruimtes? Het zal de makers goed doen als hun werk een plekje of tijdelijk plekje krijgt en gezien wordt door veel Waddinxveners! Zou de cultuurmakelaar hier verbindend in kunnen zijn? (Wethouder Leferink heeft toegezegd haar best te gaan doen meer aandacht te geven aan de kunst van andersbegaafden. En daar zijn we als PCW erg blij mee.)

Als PCW kijken we vol verwachting uit naar het vervolg. We verwachten een verbindende cultuurmakelaar en een bruisend cultuurplatform. 

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»