Bijdrage Bentwoud

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Woensdagavond 22 februari is agendapunt ontwikkelperspectief Bentwoud behandeld. Tijdens de behandeling van dit agendapunt konden we aandachtspunten en ideeën aan de Wethouder meegeven om mee te nemen namens Waddinxveen naar het ontwikkelperspectief Bentwoud.

Bentwoud bestaat uit ruim 800 hectare voormalig agrarisch gebied tussen Zoetermeer en Waddinxveen heeft zich in zo’n 20 jaar ontwikkeld tot een waardevol recreatiegebied met hoge natuurwaarden. Het is een jong bos. Sinds de aanleg heeft het boskarakter zich steeds meer ontwikkeld. Onder andere de vos en de ree hebben hier onderdak gevonden. Dit maakt dat het nu het grootste aaneengesloten bosgebied is in de Randstad. Laten we hier zuinig op zijn! Als PCW zien we hierin ook iets moois van de schepping door de Heere God.

 De Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer voeren samen de regie over het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het Bentwoud. Momenteel wordt er gewerkt aan één nieuwe samenwerkingsovereenkomst(SOK) waarin afspraken en ambities worden vastgelegd. 

 

De aanbevelingen en ideeën van de PCW met de nodige inbreng van andere fracties is als volgt: 

Om het Bentwoud nog aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen en kinderen dienen we de volgende motie in:

  1. Meer recreatiemiddelen in de vorm van natuur speeltoestellen of sporttoestellen aan de Waddinxveens/ Boskoopse kant in het Bentwoud realiseren;
  2. Een aantal routes binnen het Bentwoud zijn onderdeel van het wandel- en fietsknooppuntennetwerk, maar maken géén onderdeel uit van Lange Afstand Wandel- of Fietsroutes (LAW en LAF). Maak hier werk van en draag zorg voor verbindingen in en rond het Bentwoud.  In nagenoeg het hele Bentwoud is een groot aanbod van wandelpaden. Ook kan men overal struinen. Echter zijn de paden niet goed met elkaar verbonden. Zorg voor aansluiting en verbinding.

Bij de nieuwe en of veranderende wandel en of fietspaden aan de Verlengde Beethovenlaan en de Verlengde Bentwoudlaan koppelingen en verbindingen vanuit Waddinxveen realiseren;

  • Zowel wandel als ook fietsroutes onderdeel laten maken van het LAW Groen Hart pad en LF4 Midden Holland fietsroute;
  • Bij de entrees duidelijke borden met fiets- en wandelinformatie laten plaatsen;
  • Het fiets en wandelroutenetwerk, onderdeel laten maken van route en knooppunten-apps; 

Bekijk hier de motie m.b.t. verbeteren van de wandel- en fietsmogelijkheden in het Bentwoud

  1. Eenvoudige groene parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s aan het Noordeinde 120 – 122 realiseren. Vanuit deze locatie wordt daarmee toegang verleend tot de Waddinxveense poort van “Het Bentwoud”.Voor wandelaars, fietsers en of auto's (voor mensen die slecht ter been zijn of jonge gezinnen met kinderwagens) de mogelijkheid bieden om alleen of met meerdere erop uit te trekken en de big five te spotten in het Bentwoud.

Bekijk hier de motie m.b.t. parkeergelegenheid.

  1. Als PCW zien we dat de regio flink uitbreidt. Met name in de Wijk Triangel, Vijfde dorp en de Westergouwe. Een behoorlijke en spannende woonopgaaf voor komende periode. Als het gaat om evenwicht tussen de woonopgaaf en ontspannen in het groen is ons voorstel de ecologische en recreatieve verbinding te laten lopen langs deze gebieden. 

 Verzoekt het college:

Het volgende onderwerp als aandachtspunt mee te nemen voor het uitvoeringsplan Bentwoud:

  • Een volwaardige ecologische en recreatieve verbindingszone te onderzoeken vanaf Bentwoud, Gouwebos, langs de verlengde Bentwoudlaan, Vredeburghlaan, Vredeburghzone, Koning Willem 1 bos, ‘t Weegje via Oostpolder naar de Krimpenerwaard en de uitkomst terug te koppelen aan de raad.

Bekijk hier de motie m.b.t. ecologische en recreatieve verbindingszone

Naast bovenstaande moties hebben we de motie van het CDA om natuurvriendelijke fietsparkeerplaatsen te realiseren in en rondom het Bentwoud ondertekend.

Ook de motie voor het onderzoeken va een voedselbos in het Bentwoud van D66 hebben we mede ondertekend.

VVD motie beter weten wat het Bentwoud wat het Bentwoud ons biedt. Al met al hebben we als raad laten zien dat we groen belangrijk vinden.

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»