Bijdrage Besluitvormende Raad: Henegouwerweg

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,

 

Al geruime tijd zijn er zorgen over de verkeerssituatie op de N207. (Tussen het gouweaquaduct en de Henegouwer nesse). Vanuit verschillende raadsfracties is hier meermaals aandacht voor gevraagd. Ook vanuit het bewonerscollectief wordt hier herhaaldelijk en op een constructieve wijze aandacht voor gevraagd.

Voorzitter, het lastige aan dit dossier is dat de Henegouwerweg in het eigendom en beheer van de provincie is. Dat maakt dat we ons als gemeente beperkt voelen in onze bevoegdheden om zelfstandig maatregelen uit te voeren.

Voorzitter, ondanks alle overleggen en gesprekken tussen inwoners, gemeente en provincie laten concrete maatregelen nog steeds op zich wachten. Het kan toch niet zo zijn dat de inwoners niet meer hun honden durven uit te laten langs de Henegouwerweg, en de ouders hun kinderen via de Brugweg laten omfietsen omdat het te gevaarlijk is.

We vinden het  daarom de hoogste tijd dat de provincie de signalen vanuit de Waddinxveense raad en inwoners serieus gaat nemen.

We dienen daarom namens de gehele raad een motie in waarvan het dictum luid.

Verzoekt het college:

  • De zorgen van de inwoners en raad nogmaals onder de aandacht te brengen bij de (demissionair) Gedeputeerde van verkeer en vervoer
  • Naar aanleiding van dit overleg een terugkoppeling te geven aan de raad en inwoners.

En gaat over tot de orde van de dag

Voorzitter, we hopen dat deze motie een steun in de rug geeft aan de wethouder om het overleg te voeren in de provincie. We hopen dat er uiteindelijk maatregelen genomen kunnen worden die ertoe leiden dat de snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur gaat.

Voorzitter, afsluitend hebben we nog een vraag aan het college,

  • Met name in de avonduren wordt er erg hard gereden op de Henegouwerweg, ziet het college (via de politie) mogelijkheden om daarop te handhaven. Dit kan door mobiele verkeerscontroles via de verkeershandhavingsteams. De verzamelde gegevens kunnen dan mogelijk ook gedeeld worden met de provincie?

 

Jannes Berghout

Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»