Bijdrage Bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg (achter Akkeroord)

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Voorzitter,

Vanavond hebben we een Bestemmingsplan voor ons liggen wat bedrijvigheid mogelijk maakt op een perceel aan de Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord. Een perceel wat als agrarische grond in gebruik is maar economisch geen haalbare potentie heeft voor de agrarische sector.
Het perceel ligt buiten de kern van ons dorp, dicht bij het bedrijventerrein Coenecoop, dicht bij snelwegen dus we begrijpen dan ook dat dit soort percelen in handen komen van ontwikkelaars die potentie zien om dat verder te ontwikkelen.

Als fractie hebben we gesproken met de omwonenden en ook vorige week hebben we indringende appéls gehoord van de insprekers. We zijn het in deze raad ook wel gewend dat omwonenden komen inspreken en niet altijd staan te springen op ontwikkelingen bij hen in de buurt. En toch is dit wel een bijzondere plek. Het ligt in een oksel waarbij de kaartjes het geluidsniveau aanduiden als zeer slecht, fijnstof gehaltes zijn hoog en het leefklimaat verre van optimaal.
Daarnaast rij je bij nacht een goed verlicht Waddinxveen binnen aan de kant van Akkeroord door de fel verlichte reclame van bedrijven en reclamemast. We begrijpen dan ook de zorgen van de omwonenden die zuinig zijn op alle rust die nog geboden wordt in het gebied.
Dit bestemmingsplan gaat echter niet over de snelweg, de parallelstructuur of het licht. Het gaat om bedrijvigheid aan de Zuidelijke Rondweg. Graag zou ik dan ook op een later moment bijvoorbeeld bij een bespreking van het Programma Verkeer en Mobiliteit nadrukkelijk stilstaan bij het vele licht (wat ook gevaarlijk is voor weggebruikers) en maatregelen om geluidsoverlast van wegen te verminderen.

Dan nu ons oordeel over het Bestemmingsplan. Als PCW fractie staan we na het lezen van alle stukken en zienswijzen positief tegen de omzetting van de bestemming naar Bedrijvigheid voor dit perceel. We zien een nijpend tekort aan bedrijfslocaties en dat werd ook goed duidelijk uit de behoefte raming bij de stukken. Daarnaast willen we meer groen op bedrijventerreinen waardoor de ruimtevraag alleen maar groter wordt.
Tijdens de commissievergadering vorige week hebben we ook aandacht gevraagd voor de kosten die voortkomen uit aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid te optimaliseren. De afgelopen week hebben we begrepen dat hier goede afspraken voor gemaakt zijn en de initiatiefnemer nadrukkelijk bijdraagt aan bovenplanse kosten.

Bij de PCW fractie blijft er dan nog 1 vraag leven: Halen we nu binnen de kaders van dit bestemmingsplan echt alles uit de kast om overlast, geluidshinder en onveilige verkeerssituaties te vermijden of zo klein mogelijk te maken? Het is voor ons lastig om dat goed te beoordelen. Samen met mevrouw Schepers van de VVD hebben we daarom een motie opgesteld. Klik hier om de motie in te zien.

Voorzitter, ik heb een welwillende wethouder gezien tijdens de commissievergadering, die ook begrip heeft voor het leefklimaat van omwonenden dus ik heb er geen enkele twijfel over of hij serieus met deze motie aan de slag gaat. De PCW fractie wil ook graag een dringend appél doen op de initiatiefnemer. De gebruikers van de panden waaronder de DHL hub worden straks buren van de omwonenden. Met dat in het achterhoofd hoop ik dat er op alle mogelijke creatieve manieren worden nagedacht om de inpassing en daarmee het leefklimaat te verbeteren. Dank u wel.

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»