Bijdrage bij startnotitie en consultatiedocument Inkoop jeugdhulp en WMO

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Inleiding

Voor het regionale inkopen vinden we het als PCW belangrijk dat de zorg en ondersteuning die onze inwoners nodig hebben, ze deze ook zullen krijgen voor zolang dat nodig is. Dat kan dus kort, maar ook heel lang zijn afhankelijk van wat echt nodig is om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

 

Keuzevrijheid

In het consultatiedocument wordt genoemd dat de keuzevrijheid zal worden ingeperkt. Als PCW willen we de wethouder kaders meegeven door het indienen van de motie “Keuzevrijheid” mede ondertekend door het CDA waarvan het dictum luidt:

 

 

Verzoekt het college om

Bij de verdere uitwerking van het inkoopdocument in te zetten op

  • de keuzes tussen zorgaanbieders met verschillende levensbeschouwelijke visies te waarborgen bij de nieuwe inkoop.
  • kleine zorgaanbieders met bewezen kwaliteit in Waddinxveen in te kopen om zorg dichtbij mogelijk te maken.
  • redelijke voorwaarden te stellen aan salarissen en maximale winsten van de zorgaanbieders.

 

 

Jeugdzorg Plus

Tijdens de slotavond van de week tegen eenzaamheid zong Carlijn Hoogeveen in de Kroon een lied, wat mij enorm raakte:

Hallo, mag ik even storen. 

Kan iemand mij horen? 

Vanuit hier voel ik mij zo verloren……

zie je mij?

Ik ben toch niet verstopt, ik ben toch niet onzichtbaar? 

Hoor je mij?

Als ik hier zachtjes snik….

 

Zo alleen voelde Carlijn zich in de gesloten jeugdzorg. 

 

Uit een onderzoek gedaan door Het vergeten Kind genaamd “Ik ben het niet waard, dus droppen ze mij maar hier” blijkt het volgende: 

Kinderen met enorme hulpvragen hebben zorg nodig bij hun boosheid, verdriet of bij het verwerken van traumatische herinneringen. Bovenal hebben ze aandacht en geborgenheid nodig.

De gesloten jeugdzorg was voor veel kinderen onveilig en schadelijk. 

(Kinderen maken er gevaarlijke situaties mee: 81% maakt geweld mee tussen groepsgenoten, 87% wordt gefixeerd.) De meeste kinderen moeten weleens naar een isoleercel als ze verdrietig of boos zijn, of volgens begeleiders iets verkeerds hebben gezegd. De gesloten jeugdzorg biedt kinderen vaak niet de ruimte om te herstellen en zich te ontwikkelen. De meeste kinderen krijgen geen goede behandeling voor de problemen waar ze mee kwamen. Vaak is er ook geen passend onderwijs. 

Door deze onveiligheid hebben kinderen nieuwe en verergerde problemen als ze uit deze zorg komen. Ze kampen met trauma’s, angsten, herbelevingen en nachtmerries. Ze hebben minder vertrouwen in de mensen om hen heen en lopen op school erg achter op hun leeftijdsgenoten.

 

Daarom dienen we als PCW samen met PvdA/Groenlinks, WeWa, CDA en D66 de volgende motie in waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college om bij de verdere uitwerking van het inkoopdocument in te zetten op een alternatief voor de Jeugdzorg Plus in de vorm van kleinschalige woonvoorzieningen in de eigen omgeving met de bijbehorende beschikbaarheidsfinanciering, zodat er met een vast team van medewerkers de stabiliteit, continuïteit en veiligheid kan worden geboden (ook als het gedrag van het kind of de jongere heel ingewikkeld wordt).

 

Beide moties hebben een meerderheid behaald! 

 

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»