Bijdrage bij Visie toekomst Gouwebad

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

De PCW is voor de bouw van een nieuw zwembad en dus ook voor het onderzoeken van zowel scenario 1 als 2. We vinden het belangrijk dat er een zwembad blijft in ons dorp. Bewegen is goed voor de gezondheid. En voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat ze op zwemles kunnen om hun zwemdiploma’s te halen. Vervolgens kunnen zij hun zwemvaardigheid bijhouden door recreatief te gaan zwemmen of op een zwemvereniging te gaan.

We maken ons nog wel ernstige zorgen over de lange wachtlijsten voor de zwemlessen. We zijn een groeiende gemeente en we zouden graag zien dat het zwembad er alles aan zal doen om de wachtlijsten te verkorten.

Scenario 3 valt voor ons af. Uit het gehouden onderzoek blijkt dat vooral de 40 plussers een buitenbad als wens hebben. Zelf behoor ik ook tot deze groep en heb ik mooie herinneringen aan het buitenbad wat we vroeger hadden met een enorm grote ligweide en niet te vergeten het snoepwinkeltje. De tijden zijn echter veranderd. Een buitenbad dat slechts enkele weken per jaar open kan zijn, is niet
wenselijk vanwege de grote financiële consequenties.

In het nieuwe zwembad kunnen de baden apart van elkaar worden verwarmd en dat is goed nieuws. Gehandicapte inwoners kunnen bijvoorbeeld straks in lekker warm water bewegen in het doelgroepenbad. En de zwemverenigingen kunnen in wat koeler water trainen in het wedstrijdbad.

De PCW is blij dat de wethouder in het vervolgonderzoek een wens van de Reddingsbrigade meeneemt, namelijk de opbergruimte voor minimaal 2 reddingsboten. En de wens uit de vragenlijst van de inwoners naar een stroomversnelling of wildwaterbaan in het recreatiebad wordt meegenomen in het vervolg.

We zouden graag zien dat er een bestemmingsreserve wordt ingesteld door het college om zo alvast een gedeelte te gaan sparen voor de hogere afschrijvingslasten voor het nieuwe zwembad. Daarom dienen we samen met de VVD en Weerbaar Waddinxveen de motie “Sparen voor een nieuw zwembad” in waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college om
- Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve ‘Nieuw zwembad’ in te stellen die bij de bouw van een nieuw zwembad kan worden omgezet in een afschrijvingsreserve.
- Bij de toekomstige jaarrekeningen met een voorstel te komen voor de hoogte van de storting in de bestemmingsreserve ‘Nieuw zwembad’.

En gaat over tot de orde van de dag.

De gehele raad steunde onze ingediende motie.

Tenslotte kijken we uit naar de uitkomsten van het vervolgonderzoek.
Vanwege een staking van de stemmen bij een amendement van Weerbaar Waddinxveen om alleen scenario 2 te onderzoeken, zal dit raadsvoorstel in januari 2022 opnieuw in stemming worden gebracht nadat het amendement in stemming is gebracht. Als PCW zijn we voor het onderzoeken van alleen scenario 2 na de reactie van wethouder Leferink. Vanwege de lagere onderzoekskosten en de snelheid van het onderzoek, zodat het zwembad wellicht wat eerder in gebruik zal kunnen worden genomen. We zijn voor een recreatiebad, omdat het meer bezoekers zal trekken.

Op 26 januari 2022 is het amendement opnieuw in stemming gebracht, maar verworpen. Een meerderheid van de raad heeft wel voor het raadsvoorstel gestemd, dat betekent dat er wordt gekozen voor de bouw van een nieuw zwembad in Waddinxveen. Er volgt eerst nog een verdere uitwerking van de scenario's 1 en 2 waarna een definitieve keuze kan volgen.  

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»