Bijdrage CI 07-12 R+I Agendapunt Stationstraat 5

Geschreven op: | Door: Thomas Oosterom

Beste meneer de voorzitter,
 
De 'Rust is elders'. Dit stond al lang geleden op een huis aan de Henergouweweg. Dit huis was van mijn opa. Dat de rust elders is had hij al goed voorzien. Zodoende is hij naar een gelijkvloerse woning gegaan. En zo zijn we natuurlijk in Waddinxveen bezig om onze oudere inwoners een passende woning te geven waarmee zij langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 
Alleen met het stuk wat nu voor ligt omtrent de Stationstraat 5 komt ons inziens uit de beantwoording van de vragen (waarvoor dank) een ander beeld naar voren. Ja, er zijn 12 appartementen aan Waddinxveners verkocht. Maar er gaan nu ook appartementen beschikbaar gesteld worden aan andere doelgroepen.
 
Bij de raadsvergadering van 14 december 2022 hebben wij de woonzorgvisie aangenomen, met daarbij een paragraaf over een blijvende plek voor ouderen in de Waddinxveense gemeenschap.
 
Zou het college geholpen worden als wij als raad een definitie vaststellen wat wij onder seniorenwoningen verstaan? Zodat we dit mee kunnen nemen in de Woonzorgvisie van 2024.
 
Hartelijk dank.
 
De beantwoording vanuit het college:
Wethouder Kerssies geeft aan dat dit in de regionale woonzorgvisie opgenomen gaat worden.
 
Als PCW zijn wij tevreden met de betreffende beantwoording en zullen wij de regionale woonzorgvisie blijven monitoren.

Thomas Oosterom
Fractievertegenwoordiger PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»