Bijdrage doorontwikkeling OFW en OPW

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Voorzitter,

Voor ons ligt een raadsvoorstel met daarin 2 voorstellen rondom de doorontwikkeling van het OndernemersFonds en het OndernemersPlatform.

Het eerste voorstel gaat over de doorontwikkeling van het Ondernemers Platform (het OPW). De PCW vindt deze doorontwikkeling nodig en belangrijk. Het versterken van het organiserend vermogen van ondernemers in Waddinxveen is een voorwaarde om dingen samen voor elkaar te krijgen.
Waddinxveen is een ondernemende gemeente. Zowel lokaal georiënteerde bedrijven, internationaal opererende bedrijven maar ook vele ZZP’ers hebben hier hun plek gevonden. Dit zorgt voor werkgelegenheid en stimuleert de Waddinxveense economie. Dat is iets om zuinig en trots op te zijn.
Dat het OPW nu een professionaliseringsslag wil maken door het aantrekken van een OPW manager is dan ook terecht en belangrijk om het belang van onze ondernemers te dienen zowel binnen onze gemeente als in de regio.

Het tweede voorstel gaat over de doorontwikkeling van het Ondernemers Fonds (het OFW), noodzakelijk om de doorontwikkeling van het Ondernemers Platform mogelijk te maken. De PCW vindt de verhoging naar 30 euro per 100.000 euro WOZ waarde van bedrijven en andere gebouwen (niet woningen) hiervoor passend.

Bij het opstellen van het Economisch koersdocument is al benadrukt dat de kruisbestuiving tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven erg belangrijk is. Deze elementen zien we ook terug in de plannen en we hebben dan ook vertrouwen in de intenties die het bouwplan heeft om deze sectoren bij elkaar te brengen.

In het bouwplan zijn veel plannen gepresenteerd. De ene sector zal meer waarde hechten aan een georganiseerd bedrijfsleven als de ander. We hebben echter vertrouwen dat de OPW manager dit goed kan afwegen. Daarnaast is het ook aan de ondernemers zelf om aan de slag te gaan met de mogelijkheden die deze doorontwikkeling biedt. Daarom zijn we blij met de voorgenomen evaluatie over 2 jaar om daarmee te peilen wat het draagvlak op dat moment is, welke resultaten zijn behaald, of de bijdrage verhoogd of verlaagd moet worden, of alle trekkingsrechten goed tot hun recht komen in de nieuwe opzet etc. Om dit voornemen te ondersteunen heeft de VVD hiervoor zojuist mede namens de PCW fractie een motie ingediend.

Voorzitter ik sluit af. We hebben het in dit huis niet zo heel erg vaak over ondernemers en ondernemend Waddinxveen. Tegelijkertijd wordt er via allerlei kanalen wel een beroep gedaan op ondernemers en dragen ze zorg voor het inkomen van vele Waddinxveners.
Ik was dan ook blij om te horen dat het OndernemersFonds en het Ondernemersplatform het contact met de gemeente en het college als goed ervaarde, wij blijven als PCW fractie ook graag in contact met de besturen van het OndernemersFonds en het OndernemersPlatform en de nieuwe OPW manager.

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»