Bijdrage duidingsdebat

Geschreven op:

Voorzitter,

Terugblik op verkiezingen

De PCW wil iedereen bedanken die zijn of haar stem uitgebracht heeft. Wat een voorrecht dat we nog in een land leven waarin we dat in rust mogen en kunnen doen. Helaas viel de opkomst tegen, laten we hopen dat dit de volgende keer hoger zal zijn.

De kiezer heeft zich duidelijk uitgesproken. Het CDA en de PCW hebben beide (heel) fors gewonnen. Nog nooit behaalde een politieke partij in Waddinxveen 7 zetels. De PCW is daarmee met afstand de grootste partij in de gemeenteraad in Waddinxveen. De uitslag toont aan dat in totaal 3.674 stemmen zijn uitgebracht op de PCW.

Wij mogen terugkijken op een bijzonder geslaagde en prachtige campagne met ‘Hart voor Waddinxveen’. Ondersteund door vele vrijwilligers uit onze achterban. Wij waarderen deze betrokkenheid enorm. Nogmaals hartelijk dank!

Met verwondering en dankbaarheid mogen we dan ook de groei van onze partij opmerken. Dankbaar om wat God onze Hemelse Vader ons geeft.

De verkiezingsuitslag geeft ons als PCW een grote verantwoordelijkheid in de Waddinxveense samenleving. Als grootste partij voelen we ons dan ook verantwoordelijk om het voortouw te nemen in de onderhandelingen, maar wel vanuit de verbinding met de andere politieke partijen.

 

Vooruitblik

Het is een week geleden dat dat verkiezingen zijn gehouden. We zien om ons heen dat er in veel gemeenten al de eerste stappen zijn gezet. Het is in het belang van Waddinxveen dat ook wij nu vervolgstappen gaan zetten.

De PCW stelt voor om een informateur aan te stellen in de persoon van dhr. Timmermans. In de achterliggende dagen heb ik met de andere lijsttrekkers hierover contact gehad. Daarnaast heb ik aan de andere lijsttrekkers gevraagd wat zij belangrijk vinden in de opdracht die we de heer Timmermans meegeven. Dit heeft geresulteerd in een opdracht die we straks via de griffier aan de informateur willen overhandigen.

Een van de belangrijkste opdrachten van de heer Timmermans zal zijn om te onderzoeken welke coalitie mogelijkheden er zijn, welke het meest kansrijk zijn en waarom.

J. (Jannes) Berghout – Lijsttrekker PCW

 

 

Oud-voorman PCW Herman Timmermans wordt informateur (hartvanwaddinxveen.nl)

Dít is de nieuwe informateur van Waddinxveen | Groene Hart kiest 2022 | AD.nl

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»