Bijdrage jeugdhulp en WMO

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Voor ons ligt het regionaal inkoopkader jeugdhulp en WMO. Het is goed om de inkoop regionaal te blijven doen met de volgende mooie ambitie: Regio Midden-Holland koopt een kwalitatief goed hulp- en ondersteuningsaanbod in dat passend en beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar is.Keuzevrijheid

Als PCW vinden we de kwaliteit voor zowel jeugdhulp als WMO ook erg belangrijk. Wel zouden we graag meer keuzevrijheid willen voor de inwoners. De Regio Midden-Holland werkt aan een overzichtelijk en beheersbaar zorglandschap met minder aanbieders. Het terugdringen van het aantal zorgaanbieders is wel aan aandachtspunt wat ons betreft, maar geen doel op zich. Kleine zorgaanbieders en identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen ook goede kwalitatieve specialistische hulp bieden. 

We zien graag dat er ruime keuze is voor onze inwoners tussen zorgaanbieders lokaal en met verschillende levensbeschouwelijke visies. Daarom hebben we via de griffie de motie keuzevrijheid laten indienen!

 

Alternatieven voor gesloten jeugdzorg

Ik deel hier graag kort een waargebeurd verhaal over Sanne. Ze is nu volwassen maar heeft vanaf haar 12e ervaring met de gesloten jeugdzorg. Sanne herinnert zich de handboeien, de isoleercel, de denigrerende opmerkingen. Dit is niet wat er met kinderen hoort te gebeuren. Als je als ouder je kind op zou sluiten in een kamertje en nare dingen tegen diegene zou roepen, dan wordt dat gezien als kindermishandeling. Maar toch is dat exact wat de gesloten jeugdzorg met Sanne heeft gedaan. En niet alleen met Sanne, maar met heel veel kinderen. Op de eerste gesloten groep waar ze werd geplaatst was het Sanne onduidelijk waarom er zo hardhandig met haar omgegaan werd. Waarom ze alleen op haar kamer moest zitten. Niet naar school mocht. Geen therapie kreeg en geen spullen bij zich mocht houden. 

Als PCW zien we graag dat er het liefste geen enkele jeugdige meer wordt geplaatst in de gesloten jeugdzorg. Graag inzetten op kleine alternatieve woonvoorzieningen dichtbij de school en de vrienden van de jongere. Niet ver weg maar dichtbij en met de nodige liefdevolle zorg van een vast team medewerkers. Zorg en onderwijs en contacten met familie, vrienden en omgeving blijven dan behouden. Ook hiervoor hebben we een motie geschreven die al is ingediend, namelijk nummer 15 alternatieve inkoop jeugdzorg plus. 

 

Regierol

In het kaderdocument regionale inkoop jeugd & WMO is ruimte voor een regierol in de lokale toegang, die gericht is op het verbinden van partijen, monitoren van de voortgang en het behalen van doelen. Het zorglandschap is ingewikkeld en inwoners zijn niet altijd in staat om zelf de regie te voeren om alle zorg te krijgen die zij echt nodig hebben. We zouden als PCW graag zien dat er duidelijk wordt vastgelegd in het inkoopkader dat deze regie rol wordt uitgevoerd en hoe. Daarom hebben we als PCW onze handtekening gezet onder motie 6 inkoopkader regierol. 

 

Overgang bij bereiken leeftijd 18 jaar

De jeugdwet en dus de jeugdhulp is bedoeld tot 18 jaar. En dan? Houdt dan alle hulp op terwijl deze nog steeds nodig is voor een jongere? Als je niets doet, houdt het op. Daarom is het van groot belang dat er als een jongere (net) 17 is, al wordt gekeken of de hulp en ondersteuning nog nodig zal zijn bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Dit kan in een toekomstplan worden vastgelegd. Het maken van zo’n toekomstplan geeft rust voor de jongere zelf maar ook voor de ouders of verzorgers. U zult begrijpen dat we daarom onze handtekening hebben gezet onder motie 14 vloeiende overgang 18-/18+. 

 

We vinden het belangrijk dat de gemeenteraad regelmatig een terugkoppeling ontvangt hoe het inkoopproces verloopt en dat er evaluatie plaats vindt. 

Als PCW wensen we de ambtenaren en het college veel wijsheid bij uitwerken van dit inkoopkader!

 

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»