Bijdrage leegstand Gouweplein

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

De detailhandelsstructuurvisie is raadsbreed vastgesteld in 2019 na een moeizaam proces. Op het moment van vaststellen waren er teveel m2 detailhandel en als PCW hadden we het standpunt dat we zuinig moeten zijn op de winkelstrips in de verschillende buurten van Waddinxveen. Achteraf zijn we erg blij dat het behoud van de verschillende winkelstrips want de nieuwe monitor laat zien dat er weinig leegstand is en wij denken dat we met de huidige bouwplannen de winkelstrips hard nodig zullen hebben.

Het Gouweplein valt op in de monitor en aangezien dit het hoofdwinkelcentrum is willen wij hier in deze commissie graag over doorpraten. Het valt op dat er in Waddinxveen weinig leegstand is met uitzondering van het Gouweplein met 12 leegstaande panden.

Het Gouweplein is het hoofdwinkelcentrum, een mooie ontwikkeling en een hart voor onze gemeente waar veel over gesproken is.

Terecht geeft het college in de memo aan dat dit aandacht behoeft.

De afgelopen tijd hebben wij ons breder laten informeren over de oorzaak van de leegstand en het conflict tussen de belegger Altera en de ontwikkelaar ASR over branchering en afspraken uit het verleden.

De gemiddelde Waddinxveense bewoner die graag wil winkelen op het Gouweplein is dit echter onbekend en het is uitermate storend want met een vol winkelcentrum is het veel leuker winkelen dan met 12 leegstaande panden. Daarnaast is het voor de winkeliers die wél hun nek uit steken en zich gevestigd hebben op het Gouweplein schadelijk en ook niet in lijn met de mooie verwachtingen die werden geschept bij de bouw van Gouweplein nl een bruisend winkelhart.

Met een vol winkelcentrum is er meer traffic voor de bestaande winkels en zorgt dit voor een levendig centrum waar we het als raad zo vaak over hebben.

Tijdens de commissie hebben we vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over waar het conflict over gaat. Daarnaast vinden wij een 4e supermarkt niet wenselijk en hebben aangegeven wat de wethouder daarvan vindt en hebben we specifiek aandacht gevraagd voor meer verswinkels zoals een groenteboer, een slager en een visboer.

Raadsvergadering:

Voorzitter, tijdens de commissie hebben we het uitgebreid gehad over de Detailhandelsmonitor. Met name over het Gouweplein hebben we uitvoerig gesproken en we zijn blij met de inzet van het college op dit punt.

Als raad vertegenwoordigen we de bewoners en de ondernemers van Waddinxveen en vanuit die hoedanigheid dienen we samen met andere partijen vanavond een motie in om de leegstand op te lossen op het Gouweplein en een duidelijk signaal af te geven aan de betrokken partijen. De huidige situatie kent alleen maar verliezers!

Met name zou ik ook de branchering willen onderstrepen in de motie. Tijden veranderen en de behoefte aan winkels op het Gouweplein is nu anders dan 15 jaar geleden. Daarom is het goed dat het college dit punt ook nadrukkelijk bespreekt met de betrokken partijen om de branchering met regelmaat te herijken om het Gouweplein een blijvend succes te houden.

We hopen dat Wethouder Kerssies binnen afzienbare tijd het lintje mag doorknippen van de laatste winkel en we drukke, goedlopende winkels met nóg meer leuke activiteiten hebben op het Gouweplein.

Dank u wel.

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»