Bijdrage memo scholen Triangel

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Geachte voorzitter, 

 

In de memo ‘aanvullende huisvesting scholen’ wordt gevraagd wat we als gemeenteraad vinden van het toepassen van de huidige verordening. We steunen als PCW het voorstel van het college, namelijk het volledig toepassen van de huidige verordening. De dislocatie Kerkstraat valt binnen de verordening en deze kan voor een beperkt aantal jaar worden ingezet voor een klein deel van het aantal leerlingen van de scholen in Triangel. De wethouder heeft ons toegezegd dat er in de Kerkstraat een goed klimaat zal zijn voor de kinderen en leerkrachten. 

 

De wethouder willen we nog wel verzoeken de raad op de hoogte te blijven houden van toekomstige ontwikkelingen in de leerlingprognoses. Kan de wethouder dit toezeggen?

(Wethouder Leferink heeft toegezegd de eerstvolgende leerlingprognoses actief met de raad te delen.)

 

Wij vinden dat de gemeente in gesprek met de schoolbesturen moet komen tot de beste oplossing voor de bouw van de 8 permanente en 10 tijdelijke lokalen, de gymzaal en 1 lokaal kinderopvang. Wat is het beste voor de leerlingen, ouders, medewerkers van de scholen en de gemeente Waddinxveen: aan het hoofdgebouw of juist niet?! Het weglopen uit een gesprek om welke reden dan ook mag niet meer gebeuren. Deze beslissing dient gezamenlijk in goede harmonie te worden genomen met het afwegen van alle voors en tegens. We wensen zowel de wethouder en betrokken ambtenaren als de schoolbesturen daar veel wijsheid bij. We zien uit naar het raadsvoorstel van de bouw van de 18 lokalen in juni 2021 met als resultaat een grotere mooie voorziening waarin leerlingen tot bloei en ontwikkeling mogen komen. 

 

 

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»