Bijdrage motie vreemd Vuurwerk

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter, de jaarwisseling is voor veel mensen een feestavond, een moment van bezinning, terugkijken en vooruitkijken.

Maar elke jaarwisseling  gebeurt het dat het leven van sommige mensen in één klap veranderd.

Je zult maar een van die vele vuurwerkslachtoffers zijn.  Voorgoed het zicht in je ogen kwijt. Een hand beschadigd. Of je moest in de nieuwjaarsnacht als hulpverlener naar een incident, waar de omstanders vuurpijlen op je afschoten. En ga als politieagent maar eens op een groep jongeren af, die zich tegen jou keren als je eraan komt. Beangstigend. Ontoelaatbaar.

Acht van de tien letsels worden veroorzaakt door legaal vuurwerk; daarnaast ondervinden mensen en dieren grote overlast van het vuurwerk, en wordt het milieu geschaad. In heel het land is schade aangericht. Het kost de gemeente Waddinxveen tienduizenden euro’s aan opruimwerkzaamheden en om de  schade te herstellen. Dit moet stoppen!

Voorzitter, de PCW wil dat de jaarwisseling een veilig feest is voor iedereen.

Het kan zo niet langer. Het moet echt anders.

Het afsteken van vuurwerk moet worden ingeperkt, maar dat moet wel handhaafbaar en uitvoerbaar zijn. We vinden ook dat de goedwillende niet zouden moeten lijden onder de relschoppers. Er zijn zoveel inwoners die wel op een verantwoorde manier genieten van hun vuurwerk.

Daarom wil de PCW een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.  We vinden vooralsnog dat er ruimte moet blijven voor het afsteken van siervuurwerk. Op deze manier kunnen we –weliswaar ingeperkt- onze traditie op een verantwoorde wijze voortzetten.

Voorzitter, het kabinet werkt momenteel plannen uit in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie, de brandweer en burgemeesters. De uitkomsten hiervan verwachten we in februari. De PCW vindt het daarom niet verstandig om nu al met allerlei maatregelen te komen. We willen nu eerst grondig onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van vuurwerkverboden en vervolgens als raad een keuze maken.

We dienen daarom namens de PvdA/Groenlinks, CDA, Weerbaar Waddinxveen en de VVD de volgende motie in. Waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college:

  • de mogelijkheid, haalbaarheid, en de gevolgen van verschillende vormen van vuurwerkverboden – ingaande  per 2020/2021-  te onderzoeken.
  • daarbij ook te onderzoeken of regionale afstemming van maatregelen tot de mogelijkheden behoort.
  • de uitkomsten van het onderzoek(voorzien van een collegeadvies)  bij voorkeur in april 2020, maar uiterlijk bij de Kaderbrief aan de raad te presenteren.

 

J.(Jannes) Berghout

Raadslid PCW

--

De motie werd unaniem aangenomen.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»