Bijdrage Omgevingsvisie Waddinxveen 2050

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Voorzitter,

Vanavond spreken we over de omgevingsvisie Waddinxveen 2050. Een visie die tot stand gekomen is door betrokkenheid van vele Waddinxveners en andere stakeholders. Als fractie hechten we veel waarde aan deze visie. Het zal de koers bepalen richting 2050 en het geeft stuur aan alle opgaven waar we voor staan in de komende 28 jaar. De omgevingsvisie is het eerste instrument wat de Omgevingswet voorschrijft en we merken dat we als politiek nog zoekende zijn wat dit betekend voor de besluitvorming zeker in het licht van de nog op te leveren producten zoals het omgevingsplan, programma’s, gebiedsvisies en allerlei andere thematische visies. Daarnaast is er veel onzekerheid over de datum wanneer de omgevingswet nu echt in gaat. We zijn dan ook blij met de toegezegde memo van de wethouder waarin de omgevingswet en de bijbehorende instrumenten vertaald worden naar het gebruik in Waddinxveen.

Daarnaast moet me van het hart dat ik het gevoel heb dat er met veel visies de afgelopen jaren is gewacht tot deze omgevingsvisie er was, waardoor er nu veel werk aan de winkel is voor het nieuwe college om dit op te stellen. Zo hebben we als PCW fractie herhaaldelijk gevraagd om een nieuwe mobiliteitsvisie, parkeerbeleid en laadpalen infrastructuur die al enkele jaren over hun houdbaarheidsdatum zijn. Daarbij werd vaak verwezen naar de omgevingsvisie waarin hij zou landen. Nu blijkt dat we daar nog steeds op moeten wachten en dat geeft het gevoel dat we op een aantal thema’s de houvast aan beleid kwijt zijn. Gelukkig geeft het college-programma een hoge ambitie aan om daar een inhaalslag te maken.

In de commissie vergadering hebben we al veel gezegd over de inhoud van de omgevingsvisie. Veel zal daarvan in de toekomst verder worden uitgewerkt en we zien dat dan ook met grote belangstelling tegemoet. Één ding is wat ons betreft wat onderbelicht gebleven vorige week en dat gaat om de driehoek achter Akkeroord. Dit gebied is in de omgevingsvisie agrarisch met daarbij een deel toekomstig bedrijventerrein. Met een visionaire blik zou dit gebied ook de mogelijkheid geven om een groene verbinding te realiseren tussen de Vredenburghzone en het Weegje en met wellicht nóg meer visie met polder Bloemendaal.

Ik ben benieuwd of de wethouder hier nog eens goed naar wil kijken richting een nieuwe versie van de omgevingsvisie.

Daarnaast is er in de commissie veel gezegd over het gemis van een visionaire blik en een eenduidige uitwerking van de ambities richting de toekomst. Met andere woorden: een blik naar voren: een punt op de horizon die omschrijft hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet in 2050. (wellicht door een wazige bril, of om het voorbeeld van de wethouder te volgen: als een onduidelijke foto). Vandaar dat we samen met de VVD gewerkt hebben aan een motie om te komen tot een geactualiseerde versie van de omgevingsvisie in 2023. Zoals gezegd: de PCW hecht veel waarde aan een duidelijke, ambitieuze en tegelijkertijd een realistische omgevingsvisie. Graag denken we dan ook mee over deze geactualiseerde omgevingsvisie.
De VVD zal hiervoor (mede namens onze fractie) een motie indienen.

Voorzitter, Dit brengt me ook op een volgend punt. Tijdens de commissie voelde ik tijdens de bespreking van de omgevingsvisie ook wat ongemak. Terecht wordt door het college aangegeven dat de gemeenteraad 3 keer is geïnformeerd tijdens een themabijeenkomst over de omgevingsvisie. Je zou daarbij kunnen zeggen: de raad is betrokken bij het tot stand komen van deze visie. Echter is de themabijeenkomst niet de plek om politiek de kaders mee te geven voor een visie zoals deze.

Achteraf nog een politieke discussie hierover voeren doet ook geen recht aan het participatietraject wat is gevolgd. Daarom lijkt het ons een goed moment om als raad te vragen om aan de voorkant betrokken te worden bij dit soort processen en kaders mee te geven middels een startnotitie over het te maken nieuw beleid.

Daarom dienen we samen met de VVD, PvdA/GroenLinks en D66 de volgende motie in.

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»