Bijdrage PCW aan vervolg spoeddebat na collegebreuk

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Voorzitter,

Vorige week is het voltallige college opgestapt. Dat heeft deining veroorzaakt, pijn gedaan en diverse personen zijn beschadigd. Dat is niet goed, niet voor de personen zelf, want zoiets raakt je. Het is ook niet goed voor het aanzien van Waddinxveen en voor het
vertrouwen in de politiek. Het onderlinge vertrouwen tussen partijen van de coalitie, zoals die vorige week nog bestond, lijkt weg te zijn. Een nieuwe coalitie vormen zal nog niet eenvoudig zijn.

We hebben nog anderhalf jaar tot de verkiezingen. De vraag is of Waddinxveen ermee gediend is om te proberen om een coalitie te vormen via de onderhandelingsweg. Er zal dan een nieuw akkoord geschreven moeten worden, waarin elke fractie die meedoet zijn eigen punten wil inbrengen. De PCW denkt dat we daarmee nu geen tijd moeten verdoen en dat een nieuwe coalitie vormen meer iets is voor na de verkiezingen. Waddinxveen heeft nu een goed en daadkrachtig bestuur nodig dat het vertrouwen heeft van de raad.
Dat nieuwe college moet zo snel mogelijk aantreden want er is werk aan de winkel.

Voorstel collegevorming
De PCW doet daarvoor vanavond het volgende voorstel:

 • Er komt een zakencollege waarin 4 capabele wethouders zitten;
 • Het gaat om wethouders die goed kunnen samenwerken, die elkaar vertrouwen, daadkrachtig zijn, het vertrouwen hebben van de raad, dus ze moeten bekend zijn.
 • Een informateur gaat langs alle fracties en haalt daarbij het volgende op:
  • Welke haalbare, betaalbare wensen leven in de fracties die meegegeven moeten worden aan het college voor de komende anderhalf jaar?
  • Welke persoon draagt elke fractie voor als wethouder?
  • Welke persoon ziet elke fractie bij de andere fracties als gewenste wethouder?
  • Welke 4 personen kunnen een goed samenwerkend college vormen?
 • De informateur raadpleegt ook de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier.


Toelichting
Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen. De raad beslist bij meerderheid. Er is geen sprake van gebondenheid aan coalitieafspraken.

Reactie door de raad

Voorstel verkenner

 • De verkenner die de PCW voorstelt is Herman Timmermans. Oud-fractievoorzitter van de PCW. Inmiddels vijf jaar niet meer politiek actief, maar wel de politiek volgend. Hij is verbindend en communicatief sterk.
 • De verkenner kan deze week zijn werk doen en volgende week in een nog uit te schrijven vergadering zijn advies uitbrengen.

Martijn Kortleven
Fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»