Bijdrage PCW bij bespreking aanpassing bestemmingsplan Stationsstraat 61

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter,

We spreken hier met elkaar over de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van een perceel aan de Stationsstraat 61. Aanleiding is een tussenuitspraak van de Raad van State (19 oktober 2016) waarin zij het beroep va de heer Van Herk gegrond verklaard en de gemeenteraad opdraagt binnen 16 weken een nieuw besluit te nemen. 

De Afdeling geeft ons aan het einde van rechtsoverweging 4.6 ons heel concreet huiswerk mee: regel dat gebruik als werkplaats en opslagplaats moeten worden opgenomen. Eventueel mag ook de bestemming kantoor aan het perceel worden toegekend. Het voorstel wat nu voor ons ligt omvat al de drie de bestemmingen. Het raadsvoorstel komt dus volledig tegemoet aan de rechterlijke uitspraak.

Vervolgens bepaalt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat een andere bestemming, die van gemengde doeleinden of een bestemming bedrijf niet nodig is. Het raadsvoorstel houdt het daarom terecht bij de bestemming 'woondoeleinden'!!

Dan hebben we nog het vraagstuk van het bolletje. Laten we vooropstellen dat de Raad van State hierover in haar uitspraak niets beveelt. Het zogenaamde bolletje bepaalt de goot- en nokhoogte van een bouwwerk in een bouwvlak. Als we de hele bestemmingsplankaart bekijken zien we geen bolletjes op percelen waarop alleen bijgebouwen staan. De discussie over bolletjes en dergelijke is in dit kader dus irrelevant. Nu we eigenlijk afwijken van de hoofdlijn en iets regelen wat de Raad van State niet opdraagt, lopen we dan niet een nieuw juridisch risico?

Voorzitter, een punt wil ik nog aanroeren. In e-mails en in onze vergaderingen werd de naam van een ambtenaar genoemd of aangesproken. Dat is later gecorrigeerd. Het college, en in dit concrete dossier de gemeenteraad, is het bestuursorgaan dat een besluit heeft genomen. Een ambtenaar vertegenwoordigt bij een zitting de gemeenteraad, maar is niet degene die het besluit neemt. In een gemeenteraadsvergadering of via de e-mail kan een ambtenaar zich ook niet verweren. Ik denk dat het zuiver is dat we daar in de toekomst ook met z'n allen alert op zijn en daarvoor geen ruimte geven.

Voorzitter, in december 2015 heeft de gemeenteraad een groot conserverend bestemmingsplan vastgesteld. Een plan dat ongeveer 4000 percelen omvat. We zien dat tegen dit bestemmingsplan, behoudens deze kwestie, gelukkig het aantal procedures zeer beperkt is geweest. Dit bevestigt dat het plan goed is voorbereid en dat compliment wil ik de organisatie ook meegeven

Dankuwel

Waddinxveen, 25 januari 2017
Namens de PCW-fractie, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»