Bijdrage PCW bij voorstel 'Besluitvormingsproces Triangel'

Geschreven op: | Door: C. (Chris) van Harten

Voorzitter,

De afgelopen raadsvergaderingen hebben we kritische vragen gesteld over De Triangel. Om misverstanden uit de weg te ruimen benadruk ik dat de PCW-fractie zich kan vinden in de keuzes ten aanzien van deelplan 1. Ook wat betreft de overige aanpassingen op de samenwerkingsovereenkomst hebben wij begrip voor de gemaakte keuzes en zullen wij het raadsvoorstel steunen.

Wij leggen de vinger bij een drietal zaken:
1. Het raadsvoorstel benoemt een aantal stedenbouwkundige afwijkingen. Vooralsnog gelden deze alleen voor deelplan 1. Ik verzoek de wethouder dit te bevestigen, aangezien het raadsvoorstel op dit punt niet expliciet is.
2.  Wat betreft mogelijke afwijkingen voor volgende deelplannen willen wij steeds opnieuw een zorgvuldige afweging. Hetzelfde geldt ten aanzien van significante, deelplan overschrijdende afwijkingen. Wij willen dat dat de raad hierbij actief en vooraf wordt betrokken. Ook willen wij graag duidelijkheid over de wijze waarop de bewoners van Waddinxveen en andere belanghebbenden zich hierover kunnen uitspreken. Hierop ontvangen wij graag een reactie van de wethouder.
3. Voortschrijdende techniek en voortschrijdend inzicht hebben geleid tot een aanpassing ten aanzien van de duurzaamheidsdoelstelling. Het is goed dat alle woningen aan het geldende bouwbesluit moeten voldoen. Dit is als het ware het wettelijk minimum, waarmee het op zich al duurzame woningen zijn. De PCW wil graag dat De Triangel een wijk wordt die op het gebied van duurzaamheid bovengemiddeld scoort. Dit in aansluiting op de ambitie die eerder voor De Triangel is geformuleerd. Wij juichen de onderzoeken naar aanvullende investeringen in duurzaamheid dan ook van harte toe. Hoe ziet de wethouder dit? Is hierover wellicht al wat meer te zeggen?

Voorzitter, ik rond af. Wij juichen het toe dat in deze moeilijke tijd een haalbaar plan op tafel ligt, waarmee op 29 januari a.s. de eerste paal van De Triangel de grond in zal gaan. Met recht een feestelijk moment!


Waddinxveen, 22 januari 2014
Namens de PCW-fractie, C. (Chris) van Harten

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»