Bijdrage Raadsvergadering 21-06-2022

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Onderwerp : Vaststellen Bestemmingsplan Beukenhof
Datum : 21 juni 2022

Agendapunt 10 Vaststellen bestemmingsplan Beukenhof

Algemeen
Voor ons ligt een nieuw bestemmingsplan voor het deelgebied Beukenhof in het Sleutelkwartier. Met dit bestemmingsplan in de hand kunnen we gaan werken aan de realisatie van deze 24 appartementen en een commerciële plint aan de Kerkweg-Oost.

Omdat dit gebied dicht bij de entree van Waddinxveen komt te liggen wordt het ook een beeldbepalende ontwikkeling en daarom zijn we blij met de ontwikkeling van het park voor het gemeentehuis.

Woningbouwprogramma / voorrang eigen inwoners
Als PCW zijn we al een aantal jaar op zoek naar mogelijkheden om Waddinxveners voorrang te geven bij nieuwbouwprojecten. Zeker in de categorie waarin gebouwd wordt in Beukenhof zou het een mooie kans zijn om doorstroming in de huizenmarkt op gang te brengen. Vanmorgen verscheen een artikel op NOS waarin Waddinxveen bovenaan het rijtje staat met de meeste import van nieuwe dorpelingen. En om eerlijk te zijn hebben wij daar wel gemengde gevoelens bij omdat het ons slecht lukt om eigen inwoners
een passende woning te bieden.
Het project Sleutelkwartier is een project wat ons als gemeenschap véél geld kost en hoe mooi en goed zou het zijn om de woningen dan ook te kunnen bestemmen voor eigen inwoners. De huidige Huisvestingswet biedt hier echter geen mogelijkheden voor maar op dit moment ligt de nieuwe huisvestigingswet ter consultatie bij de Raad van State en zal intreden op 1 Januari 2023. Deze nieuwe
wet (die dus over 6 maanden ingaat) biedt wél mogelijkheden om voorrang te geven aan lokale woningzoekende.
Onze vraag aan de wethouder is dan ook wanneer de uitvraag voor dit project in gaat en of er bij het opstellen van de uitvraag vast voorgesorteerd kan worden op de nieuwe Huisvestingswet.

Parkeerbehoefte
Tijdens de commissie hebben we gesproken over de parkeerbehoefte in het gebied. We zien parkeerplekken verdwijnen langs de Kerkweg Oost die veelal gebruikt worden door bedrijven aan de Noordzijde van de Kerkweg-Oost. Voor ons blijft het verwarrend dat de parkeerplekken langs de Kerkweg-Oost buiten het plangebied liggen in het raadsvoorstel maar in het parkeerbehoefte onderzoek
wél wordt aangegeven dat deze parkeerplekken verdwijnen. Dat onbestemde gevoel wordt ook versterkt door gesprekken met bedrijven aan de Kerkweg Oost en de schoolleiding van de Theo Tijssenschool die zich zorgen maakt over het verdwijnen van de parkeerplaatsen in het kader van het halen en brengen van de kinderen.

Graag hoor ik van de wethouder of ze me kan toezeggen dat er ná het gereedkomen van de appartementen aan Beukenhof eerst een nieuwe parkeerbalans wordt gemaakt alvorens er over gegaan wordt op het herinrichten van de Kerkweg-Oost.

Pad achter bewoner
Dan nog de Zienswijze die ingediend zijn en de inspraak tijdens de commissievergadering. Als wij kijken naar het plangebied is er goed meegedacht met de bewoners als het gaat om het aantal woonlagen. Echter hebben de bewoners wel een punt als het gaat om het looppaadje en het elektriciteit huisje. Tijdens de commissie werd hier het argument genoemd van onderhoud echter vinden wij dat wat mager om de wens van bewoners van tafel te vegen. Ook is de vraag of er geen passender plek is te vinden voor het elektriciteitshuisje.

Graag krijgen we van de wethouder de toezegging om hier nog eens goed naar te kijken of we op dit punt meer tegemoet kunnen komen aan de betrokken bewoners.

Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder dat er voorafgaand aan de herontwikkeling van de Kerkweg-Oost opnieuw gekeken wordt naar de parkeerbalans. Hierdoor voorkomen we parkeerdruk aan de Noordkant van de Kerkweg-Oost.  Helaas zijn we te vroeg met onze wens om Waddinxveners voorrang te geven. Met de nieuwe Huisvestingswet die in gaat op 1 Januari 2023 kunnen we Waddinxveners voorrang gaan geven bij nieuwe projecten. We hebben er vertrouwen in dat het nieuwe college hier voortvarend mee aan de slag gaat. 

Corné Verduijn
Raadslid

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»