Bijdrage Sleutelkwartier Kavel 7

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Zowel in de commissievergadering van 15 juni jl. als ook de raadsvergadering van 21 juni jl. hebben we het gehad over ambitiedocument Sleutelkwartier, Passage specifiek kavel 7.

Hier komt een flat van 11 verdiepingen met een totale hoogte van 34 meter. Wij willen dit gebouw niet hoger dan 9 verdiepingen, zodat de Hefbrug de eyecatcher van Waddinxveen blijft.

Voor de PCW hebben wij in de verkiezingstijd gezegd dat wij het belangrijk vinden dat Waddinxveen een dorps karakter blijft behouden als het gaat om het bijbouwen van woningen. Op de voorgenoemde plek hebben wij als PCW  een promotiefilm opgenomen om dit ook te benadrukken. Waarom?

Het Ambitiedocument passage, sleutelkwartier is een mooi plan wat past bij de uitstraling van het sleutelkwartier, met een woonprogramma dat aanvullend is op de bestaande voorraad met een mooie brede straat wat het karakter van passage versterkt. Op de plinthoogte van deze straat mag wat meer levendigheid nog worden uitgedacht.

Bekijk hier het amendement

De brug is uitzonderlijk beeldbepalend en vormt door de heftorens van meer dan dertig meter hoogte een indrukwekkend silhouet in het landschap. De brug is van grote iconische waarde voor Waddinxveen. Zelfs in de nacht is de brug prominent aanwezig door een subtiele verlichting.

Het vervangen van de hefbrug was een van de maatregelen die geselecteerd waren voor het programma 'Beter Bereikbaar Gouwe' om de groeiende verkeersoverlast in de regio te verminderen. Er was echter weinig draagvlak voor de vervanging van de monumentale hefbrug. Van zowel inwoners van Waddinxveen als ook van Monumentenvereniging het Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut vonden dat de brug een ‘beeldbepalend rijksmonument’ was die behouden moest blijven. In 2021 is dan ook besloten om van vervanging af te zien. Ook de PCW-pol geeft aan dat van de 87 reacties 71% tegen de woontoren zijn. Daarom is onze voorkeur variant 2 met 9 woonlagen. Dit doet recht aan het ontwerp van de architect. De hefbrug blijft beeldbepalend voor Waddinxveen en 9 woonlagen v.w.b. uitstraling meer past bij een groot dorp.

  • Hierdoor zal de parkeerdruk als ook verkeersafwikkeling minder zijn;
  • De zorg over parkeren van de inspreker en het merendeel van de bezoekers van de informatieavond worden verminderd;
  • Minder schaduwwerking op Zorgcentrum Souburgh;
  • Minder schaduwwerking op de gerealiseerd woningen hoek Kerkweg Oost;
  • Architectonisch is hier geen bezwaar tegen;
  • Financiële exploitatie van kavel 7 moet sluitend blijven;
  • Een mooi alternatief ontwerp van kavel 7 binnen ‘de geest van het ambitiedocument’;
  • Een alternatief ontwerp van kavel 7 moet kwalitatief hoogwaardig blijven;
  • Bij 9 bouwlagen zijn onderbouw en bovenbouw nog in balans, extra aandacht voor de uitwerking is vereist om deze balans te behouden.

Hans van Mourik
Raadslid

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»