Bijdrage Startnotitie 'Perspectief Waddinxveen 2050: visie op groei'

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Voorzitter,

Er is een niet onbekend politicus die ooit de uitspraak deed: ‘Visie is als een olifant die het zicht belemmert’. Hij heeft later volgens mij wel ergens aangegeven dat hij daar spijt van had. Gelukkig maar. Want visie is juist bedoeld om richting te geven en te proberen om grip te krijgen op de toekomst. Daarom zijn wij blij dat het college aan de slag gaat met het ontwikkelen van de visie op de groei van Waddinxveen na 2030. En dat daar nu dus een startnotitie voor ligt.

We hadden vorige week een goede discussie over de startnotitie. Daarnaast heeft de wethouder een aantal zaken duidelijk gemaakt die voor ons belangrijk zijn. Die wil ik nog kort noemen:
- De visie gaat niet alleen over groei in de zin van wonen maar gaat breed in op andere thema’s zoals verkeer, duurzaamheid, voorzieningen, groen, etc. De wethouder heeft ook aangegeven dat de doelstellingen met betrekking tot de RES voor de periode na 2030 meegenomen worden in de visie. Omdat de RES-opgave na 2030 ingrijpend is zijn we blij dat dit ook meegenomen wordt in de visie.
- Een tweede belangrijk punt is dat de wethouder aangegeven heeft het participatie- en communicatietraject richting de inwoners zorgvuldig op te pakken. Zoals in de commissie al aangegeven staan wij helemaal achter het ontwikkelen van visie voor de termijn na 2030 maar moeten we niet vergeten dat veel inwoners vooral letten op wat er nu gebeurt om de groei tot 2030 in goede banen te leiden mbt verkeer, infrastructuur, voorzieningen, etc. We zijn blij dat de wethouder dit ook zo ziet en hier ook rekening mee zal houden.

Voorzitter, in de commissievergadering hebben we ook gesproken over de rol van de raad in het proces. We hebben gepleit voor inbreng van de raad voordat het bureau scenario’s gaat ontwikkelen. Wij dachten dat dat niet zo in het startdocument opgenomen was. Nadat we het nog eens goed nagelezen hebben, staat het er wel maar niet echt duidelijk. Dus daarom voor de volledigheid nog
even het proces zoals wij het interpreteren uit de startnotitie:
1. Sessie met de raad
2. Onderzoek naar trends en ontwikkelingen door het bureau, waaronder de verwachte groei in de regio
3. Definitie van scenario’s met beeldmateriaal door het bureau
4. Participatietraject
5. Analyse van alle input
6. Opstellen van een visie

Zoals we het nu lezen betekent het dat we als raad vooraf input kunnen leveren (ergens tweede kwartaal 2024) en dat we in het eerste kwartaal 2025 een besluit kunnen nemen. Omdat dit fors besluit is lijkt het ons goed om tussentijds een keer extra als raad betrokken te worden om onze wensen en bedenkingen mee te geven. Dus wat meer dan informeren. Wat ons betreft zou een goed
moment zijn als de input vanuit het participatietraject en van alle gesprekken etc geanalyseerd is en contouren van de visie duidelijk zijn geworden. Mevr Prins van de CDA heeft daar een amendement voor gemaakt.

Voorzitter, met deze aanvulling denken we een goed proces te doorlopen en hopen we dat we in 2025 een richtinggevend besluit te kunnen nemen. Ik gaf aan het begin al aan dat het goed is om visie te ontwikkelen. Om vooruit te kijken. Ik wil daar tenslotte een relativerende opmerking bij maken. De toekomst is ongewis. Er kan ontzettend veel gebeuren wat wij niet kunnen vatten in scenario’s. Wij kunnen als mens de toekomst niet maken. Het leven is uiteindelijk ook niet maakbaar. In de bijbel lezen we dat de tijd in Gods hand is. Dat ontneemt ons niet onze verantwoordelijkheid maar plaatst onze verantwoordelijkheid en onze plannen wel in het juiste perspectief.

Lambert den Dekker
Fractievoorzitter PCW
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»