Bijdrage Station Noord

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Na het bestuderen stukken Station Noord zagen wij wat onduidelijkheid in de kostenopbouw. Hoe is de kostenopbouw tot stand gekomen. Cijfers kloppen niet met wat in de Burap 2017 en 2018 staan.

  • Waar kunnen we uiteindelijk nog een keuze in maken?
  • En als we een keuze maken wat zijn dan de consequenties.

Zowel het keuze - als ook kostenaspect waren niet duidelijk. Tijdens de RI commissie vergadering van jl. 8 mei werden hier dan ook vragen over gesteld door zowel PVDA Groen Links als ook de VVD.

Toen werd de deur al iets wijder opengezet in de beantwoording van de toen gestelde vragen.

Keuzes in een Duiker, fietsenstalling, bodemonderzoek, parkeerplekken enz.

Voor besluitvormende raad van vanavond zie ik achter hamerstuk Station Noord een hangslot met daarachter een schat aan informatie staan.

Die informatie had al in het raadsvoorstel moeten staan. De raad heeft die informatie nodig om een goede afweging te kunnen maken, zeker als het gevraagde krediet afwijkt van eerdere ramingen.

Is de wethouder dat met me eens?

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»