Bijdrage Versneld uitvoeren BBG

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Het gebied op en rond de Gouwe vraagt om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook kan de economie worden versterkt. Daarom is er het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG).

Stap voor stap is toegewerkt naar één maatregelenpakket dat over vijf tot vijftien jaar wordt uitgevoerd. De gemeenten en provincie besluiten in december 2021 en februari 2022 over het hele pakket.

15 december stond deze op de agenda van de raadsvergadering.

 Het voorstel bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt ingestemd met het maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe. Dit onder voorwaarde dat de andere partijen dit ook doen.
  2. Er wordt €1,27 mln. beschikbaar gesteld als bijdrage aan maatregel OVFc in het maatregelenpakket.

Als PCW gaan wij akkoord met huidig voorgestelde maatregelenpakket. Sterker nog, wij dringen eigenlijk aan tot versnelling van dit proces. De reden hiervan is dat de participerende gemeentes hier direct profijt van hebben. Wat ons betreft laat dit ook zien, dat we vertrouwen hebben in de voortgang van dit proces. Hoe lastig en moeilijk die weg ook is.

Om die reden hebben we tijdens de commissievergadering opgeroepen een motie in te dienen om dit proces te versnellen gezamenlijk met het CDA, WeWa, D66 en VVD een motie in om de onderdelen uit BBG-fase twee versneld uit te voeren.

Waarvan het dictum luidt;

  • Bij het Rijk en provincie aan te dringen op de spoedige aanleg van de Bodegravenboog
  • Mee te werken om onderdelen waar binnen de BAG breed draagvlak voor is, binnen het proces te versnellen, zodat deze eerder in uitvoering genomen kunnen worden.

Overigens komt deze verbouwde motie mede uit Alphen aan den Rijn Boskoop -en ook van Reeuwijk Bodegraven. Afgelopen is er naast bovenliggende gemeentes ook contact gezocht met Provinciale Staten CU & SGP en indiener Amendement 609B wat gaat over de afstemming en opvolging van de verschillende maatregelen tussen BBG alsook N207 Zuid.

Integraal wordt er in ieder geval naar een totaaloplossing gewerkt om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren en de economie te versterken. Daar sluiten wij als PCW bij aan.

In de intentieovereenkomst staat dat Reeuwijk Bodegraven en Waddinxveen gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om verkeersonveilige situaties, sluipverkeer en de overlast van zwaar verkeer in de omgeving van Brugweg te Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp te verminderen. 

Daarover hebben wij om een toezegging gevraagd.

Onze vraag is of wethouder Schippers met de wethouder van Bodegraven-Reeuwijk deze voorgestelde route wil bespreken, hierop terug wil komen naar de raad én dit als toezegging voor Waddinxveen wil doen!

De wethouder zal in gesprek gaan wat hiermee is bedoeld, hoe we dit project gezamenlijk aanpakken en komt hiermee terug naar de raad. Tijdens afwezigheid van Wethouder Schippers zal zij worden waargenomen door Wethouder Kortleven.

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»