Bijdrage vragenhalfuur

Geschreven op: | Door: Bart Drost

Voorzitter,

Vorige week was het de week van de toegankelijkheid.
Als PCW vinden we het belangrijk dat Waddinxveen goed toegankelijk is voor iedereen. Ook voor rolstoelers, ouderen, slechtzienden en andere minder mobiele inwoners.

Daarom hebben wij ons op de fiets door twee Waddinxveense dames in een handbike laten rondleiden door ons dorp. Gelukkig is er al veel goed voor elkaar! Onder andere de opgeknapte Beethovenlaan kreeg een groot compliment. Maar er is ook nog veel te verbeteren in de openbare ruimte. Zo roepen we alle inwoners en de gemeente op om te zorgen dat voetpaden vrij zijn en niet deels worden versperd door overhangende struiken of slordig gestalde fietsen.

We kwamen op onze tocht heel wat aandachtspunten tegen. Eén daarvan wil ik specifiek noemen. De Kerkweg-Oost. Deze werd al omgedoopt tot Kerkweg-No-Go. Een fietspad vol scheuren en hobbels en hetzelfde geldt voor het voetpad op de hoek van de Kerkweg-Oost met de Juliana van Stolberglaan. Voor verschillende doelgroepen inderdaad een no-go-area. Kan de wethouder
aangeven wanneer deze situatie verbeterd wordt?

Een totaaloverzicht van onze bevindingen zullen we de wethouder toesturen en we hopen dat de wethouder bereid is hier actie op te ondernemen.

De wethouder gaf aan dat er via Waddsup een inventarisatie is gehouden van knelpunten in de toegankelijkheid en heeft toegezegd dat de punten uit onze observatie daar ook aan zullen worden toegevoegd.

Vervolgens is nog gewezen op het onderzoeksrapport ‘Onderzoek naar toegankelijkheid’ van de Groene Hart Rekenkamer dat onlangs is ingediend. De conclusies uit dit rapport sluiten aan bij onze constateringen. In hun rapport doen zij een aantal aanbevelingen, die deels ook overeenstemmen met de aanbevelingen die wij in ons ‘schouwrapport’ doen. We hebben gevraagd of de uitkomsten van het rapport van de Groene Hart Rekenkamer ook in de aanpak worden meegenomen.

De wethouder bevestigde dat dit het geval is.

Bart Drost
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»