Blog Eerst kraan dicht, dan dweilen

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Snijden in de kosten

Als er een tekort is op de begroting, moet je bezuinigen. Het is dan wel verstandig om te voorkomen dat het tekort ondertussen verder oploopt. Toch is dat wat er lijkt te gebeuren.

In maart presenteerde het college een tekort in het Sociaal Domein van 2,8 miljoen euro. Dat lijkt hoger te worden de komende jaren. In de kaderbrief 2020-2023 presenteert het college de voorgenomen bezuinigen. Uit die brief blijkt dat het gaat om een tekort van 2,9  tot 3,1 miljoen en er wordt al gesproken over 3,3 miljoen.

Dat tekort is er vooral op Jeugdhulp. De bezuinigingen worden in de hele begroting gezocht. Een verstandige keus. Maar het college maakt niet duidelijk hoe ze gaat voorkomen dat het tekort op de Jeugdhulp verder oploopt.

Geen plan

Heeft het college een plan? Weet het college aan welke knoppen ze moet draaien om een nog groter tekort te voorkomen? Wij kennen dat plan in ieder geval niet. Toch vragen we daar al sinds maart om. We wachten ook nog steeds op actuele cijfers (de monitor Sociaal Domein). ‘Komt voor de zomer’, belooft de wethouder. Maar dat is te laat! Die cijfers hadden we al maanden moeten hebben, voorzien van een actieplan. Dit college dweilt met de kraan open.

Ombuigen = bezuinigen

In de kaderbrief worden veel ‘ombuigingen’ aangekondigd. Dat is een vriendelijk, maar versluierend  woord voor ‘bezuinigingen’. Die bezuinigingen zijn noodzakelijk, maar het is niet om het even waaróp je bezuinigt. Er moeten verstandige keuzes worden gemaakt.

Niet minder groen-maar méér groen

Bezuinigen op groen vindt de PCW geen goed idee. Een aantal jaar geleden hebben we jaarlijks € 100.000 opgenomen in de begroting voor meer groen. Dat bedrag is nodig om straks de Vredenburghzone en andere groenprojecten te onderhouden. Dat bedrag wordt nu uit de begroting gesloopt. Vreemd, want dat gaat lijnrecht in tegen de duurzaamheidsvisie van Waddinxveen.

De PCW is juist voor méér groen. Een groene omgeving is mooi, goed voor de gezondheid, geeft rust en is duurzaam. We bouwen meer huizen en wegen, dan is meer groen ook een must.

Wel nieuwe gymzaal maar bezuinigen op de meest kwetsbaren?

Het college wil ook gaan bezuinigen op de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. De PCW wil niet dat er bezuinigd wordt op de meest kwetsbaren, terwijl we geld gaan uitgeven aan een nieuwe gymzaal, waarvan de wethouder nog steeds niet heeft aangetoond dat we die echt nodig hebben.

OZB niet verhogen

De PCW heeft eerder al aangegeven dat de OZB voor inwoners niet verhoogd mag worden. Een raadsmeerderheid is hier tegen. Het is de afgelopen 8 jaren steeds gelukt om de OZB niet te verhogen. Toch staat in deze kaderbrief de deur naar OZB-verhoging nog op een kier. Als het ‘onontkoombaar’ is, wil het college de OZB verhogen.

Zolang de kraan nog openstaat, zal het tekort oplopen. De kans dat daardoor een OZB-verhoging onontkoombaar wordt, is natuurlijk vrij groot. Daarom zegt de PCW: Verhoog niet de OZB, maar doe eerst die kraan dicht en ga dan pas dweilen.

De PCW zal bij de behandeling van de kaderbrief met voorstellen komen om een deel van de bezuinigingen anders in te vullen.

 

Martijn Kortleven, fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»