Blog Huisvestingsverordening

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

Iedereen die dat wil moet prettig kunnen wonen Waddinxveen

Afgelopen besluitvormende gemeenteraadsvergadering (13-6-2019) is de huisvestingsverordening 2019 besproken. In de huisvestingsverordening wordt bepaald welke huurwoningen er schaars zijn in Waddinxveen en waarvoor daarom een huisvestingsvergunning moet worden verkregen. Meestal geldt dit alleen voor sociale huurwoningen. Maar omdat er ook voor de middenhuurwoningen schaarste is in Waddinxveen heeft de PCW samen met het CDA hiervoor een motie ingediend.

In de Woonvisie Waddinxveen 2018-2020 staat dat wonen een eerste levensbehoefte is. Het doel van de woonvisie is om vraag en aanbod zoveel mogelijk bij elkaar te brengen, zodat iedereen die dat wil prettig kan wonen in Waddinxveen. Ondanks het aantrekken van de woningmarkt, blijft de doorstroming achter. Door de regels over passend toewijzen bij sociale huurwoningen, zijn huurwoningen beperkter toegankelijk voor bepaalde doelgroepen. In de middeldure huursector (tussen € 720,42 en € 900 huur per maand) is weinig aanbod. Terwijl er wel veel vraag is naar dergelijke huurwoningen. Tot zover de Woonvisie.

De gemeente Waddinxveen heeft dus de plicht om voor iedere inwoner of toekomstige inwoner gepaste huisvesting mogelijk te maken. Voor mensen die zelf geen huis kunnen kopen en met een inkomen < € 38.035 (bruto) is er vanwege schaarste terecht de mogelijkheid om via de huidige huisvestingsverordening voorrang te krijgen bij het vinden van een sociale huurwoning.

Maar voor veel huishoudens die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning zijn er ook veel te weinig woningen beschikbaar in Waddinxveen, de zo geheten middenhuur woningen. Huishoudens met een inkomen < € 55.000 (bruto) kunnen een maximale hypotheek krijgen van circa € 220.000, maar zelfs starterskoopwoningen in de Triangel beginnen bij € 240.000. Deze huishoudens hebben ook recht op een woning in Waddinxveen en kunnen meestal wel een huurprijs betalen vanaf de liberalisatiegrens (€ 720,42) tot € 900 per maand. Zowel de VNG als minister van BZK (Ollongren) pleiten voor het opnemen van middenhuur in de huisvestingsverordening als er gegronde reden hiervoor is.

Om ook deze huishoudens meer kans te geven op een woning in Waddinxveen heeft de PCW, samen met het CDA, een motie ingediend. Hierin wordt het college verzocht om in regionaal verband Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas) te bespreken hoe huishoudens met een inkomen tussen de € 38.035 en € 55.000 (bruto) ook een goede kans kunnen krijgen op een middenhuurwoning (vanaf € 720,42 tot € 900 per maand).

Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. We zijn heel benieuwd wat het resultaat wordt van deze besprekingen.

 

Albert Kerssies

Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»