Blog Middelburgseweg

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

DIK WATER

Afgelopen 25 september stond er een themabijeenkomst Beter Bereikbaar Gouwe op het programma. Doel van deze bijeenkomsten is de raad te informeren over de laatste stand van zaken rondom Beter Bereikbaarheid Gouwe. Ook diverse verenigingen/ buurtschappen hebben hun visie deze avond gepresenteerd.

Beter Bereikbaar Gouwe is een gezamenlijke opgave van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland.

Onder aanvoering van de provincie werken de partijen samen aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid en versterken van de economie in het gebied rondom de Gouwe voor verkeer, fiets, ov, varen en waterrecreatie. https://www.beterbereikbaargouwe.nl/actueel/

 

FASE 2

Men zit nu in Fase 2 wat staat voor verfijning op basis van de uitgedachte vijf scenario’s. In scenario 2 tot en met 4 is de optie Bodegravenboog meegenomen. Bodegravenboog houdt een verbinding in tussen de N11 – A12. Als dit niet haalbaar blijkt te zijn staat in scenario vijf een alternatieve oostelijke (en westelijke) verbinding. De oostelijke variant gaat over het afwaarderen van de N207 als verbindingsweg en de bestaande route af te laten buigen via de Brugweg of Zwarteweg naar de Middelburgseweg langs Reeuwijk dorp.

In dit scenario zal de Brugweg meer worden belast. De snelheid op de Middelburgseweg zal worden verhoogd van 60 km per uur naar 80 km per uur. Dit betekent dat de aanliggende percelen op de Middelburgseweg via een parallelle structuur moeten worden ontsloten.

Maximale wegbreedte van de Middelburgseweg is nu circa 3,5 meter en zal met dit scenario 29 meter worden. Bestaande huizen staan dan daadwerkelijk langs de provinciale Middelburgseweg of moeten zelfs wijken. Het water, groen en de stilte worden ingewisseld voor zwart asfalt en verkeersruis wat men wil bouwen op dik water.

De PCW heeft hart voor de groene Bloemendaalse polder en polder Middelburg en vindt een oostelijke ringweg door deze polders dan ook géén haalbare optie.

 

Hans van Mourik

PCW

 

Huidige situatie:

Scenario 5:

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»