Blog Plan van aanpak - Transitievisie warmte

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Plan van aanpak Transitievisie Warmte: hamerstuk

In de gemeenteraadsvergadering maken we onderscheid tussen bespreekstukken en hamerstukken. Je zou denken dat hamerstukken over minder belangrijke zaken gaan dan bespreekstukken. Dat is echter niet altijd het geval. Zeker niet toen we, in de laatste vergadering van 12 juni, het plan van aanpak voor het uitwerken van de Transitievisie Warmte als zogenaamd hamerstuk goedkeurden. In de voorbereidende commissievergadering hebben we er wel over gesproken. Daarover later meer.

Wat is de Transitievisie Warmte?

Het Rijk legt in het klimaatakkoord vast dat gemeenten met betrokkenheid van stakeholders uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte opstellen waarin ze het tijdpad tot 2030 vastleggen waarop wijken van het aardgas gaan. Het gaat hier om de eerste 5-7 wijken in Waddinxveen. De gemeente bepaalt in samenspraak met de betrokken stakeholders op welke datum daadwerkelijk de toelevering van aardgas 

wordt beëindigd en legt dit vast in het uitvoeringsplan op buurtniveau.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp?

Zoals genoemd wordt in de transitievisie vastgelegd hoe en wanneer bepaalde wijken in Waddinxveen van het aardgas gaan. Vroeg of laat gaan we hier allemaal wat van merken. We zijn gewend aan (en ook een beetje verwend met) ons aardgas. We gebruiken dat om onze huizen behaaglijk te houden, om lekker warm te kunnen douchen en om ons potje te koken. Hoe moet dat dan als de gasleiding uit onze straat verwijderd wordt? 

Gelukkig zijn er duurzame alternatieven. Maar welk alternatief is het beste voor welke wijk of voor welk type woningen? En wat is dan het beste moment om over te schakelen? En doen we dat dan allemaal tegelijk in de buurt? Of in de wijk? Dit zijn dus precies de zaken die de gemeente komende 1-2 jaar gaat uitzoeken en vastleggen in een visie. Het plan van aanpak dat we 12 juni als raad goedkeurde geeft aan hoe de gemeente dit komende jaren gaat doen, wie ze daarbij betrekken, etc.

Wat vindt de PCW van de transitievisie?

De transitievisie zelf moet nog ontwikkeld worden. Inhoudelijk kunnen wij hier dus nog niet veel van vinden. Wel vinden wij wat van het proces om te komen tot de transitievisie. In hoofdlijnen staat dat goed omschreven in het plan van aanpak. Er wordt veel nadruk gelegd op het betrekken van de inwoners. Alleen hoe dat gebeurt is nog onduidelijk. Vandaar dat wij bij de behandeling van het plan van aanpak hebben gevraagd om goede tussentijdse betrokkenheid van de raad. En dan niet alleen af en toe bijpraten maar ook tijdige terugkoppeling van belangrijke keuzes die voorliggen. 

De wethouder heeft toegezegd dit te doen. Daarmee was het plan voor ons op dit moment voldoende duidelijk. En daarmee kon dit besluitstuk dus vanuit de commissievergadering als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering.

We zijn benieuwd naar de uitwerking en houden u op de hoogte. 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»