Blog Vredenburghzone - mooi en groen voor iedereen

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Groei

Waddinxveen groeit.

Er worden huizen gebouwd en over een paar jaar komt er een randweg: de Vredenburghlaan / Bentwoudlaan. De randweg zal de kern in Waddinxveen gaan ontlasten. Wie in Waddinxveen-Noord woont en richting Rotterdam, Utrecht of Den Haag moet, hoeft niet meer dwars door het dorp, maar kan straks via de Vredenburghlaan naar de snelweg rijden.

Vredenburghzone

Een nieuwe weg geeft ook overlast: geluid, fijnstof. Dat is onvermijdelijk. Om dat te compenseren, wordt de Vredenburghzone aangelegd. De Vredenburghzone is een langgerekt gebied van ongeveer 40 hectare. Het moet een ‘groene long’ worden, een park waar het heerlijk wandelen is, met daarin een groene wal die de Vredenburghlaan aan het zicht zal onttrekken. De komende jaren zal deze zone in fasen ontwikkeld worden.

De PCW maakt zich al jaren sterk voor deze zone. ‘Een dorp vol groene parels’ is een van onze 5 speerpunten.

Grond

Een deel van de gronden in de Vredenburghzone is in het bezit van de gemeente, een deel is van de provincie en er zijn negen particuliere grondeigenaren. De gemeente wil met de grondeigenaren bespreken of ze hun grond aan de gemeente willen verkopen of ruilen. De gemeente kan ook afspraken maken met eigenaren hoe hun grond ingepast kan worden, zonder dat de gemeente die koopt.

Tempo maken

En daar zit de angel: de gesprekken met de grondeigenaren lopen inmiddels anderhalf jaar. En dat is te lang.

Enerzijds is er de gemeente, die een onderhandelingspositie heeft. Anderzijds zijn daar grondeigenaren die in onzekerheid verkeren over wat er met hun grond gaat gebeuren. Het wordt tijd dat er een einde komt aan die onzekerheid. De wethouder heeft in de commissievergadering niet aangegeven wanneer de grondeigenaren de gewenste duidelijkheid zullen krijgen.

Daarom heeft de PCW via een motie de wethouder verzocht om uiterlijk voor het einde van het derde kwartaal te gaan onderhandelen met grondeigenaren. De hele gemeenteraad heeft ingestemd met deze motie.

De wethouder is nu aan zet. Het is haar taak om met elke grondeigenaar goede afspraken te gaan maken.

Groen voor iedereen

De Vredenburghzone moet er komen en het moet een prachtig gebied worden voor alle Waddinxveners.

 

Martijn Kortleven, fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»