Blog Vredenburghzone - mooi en groen voor iedereen

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Groei

Waddinxveen groeit.

Er worden huizen gebouwd en over een paar jaar komt er een randweg: de Vredenburghlaan / Bentwoudlaan. De randweg zal de kern in Waddinxveen gaan ontlasten. Wie in Waddinxveen-Noord woont en richting Rotterdam, Utrecht of Den Haag moet, hoeft niet meer dwars door het dorp, maar kan straks via de Vredenburghlaan naar de snelweg rijden.

Vredenburghzone

Een nieuwe weg geeft ook overlast: geluid, fijnstof. Dat is onvermijdelijk. Om dat te compenseren, wordt de Vredenburghzone aangelegd. De Vredenburghzone is een langgerekt gebied van ongeveer 40 hectare. Het moet een ‘groene long’ worden, een park waar het heerlijk wandelen is, met daarin een groene wal die de Vredenburghlaan aan het zicht zal onttrekken. De komende jaren zal deze zone in fasen ontwikkeld worden.

De PCW maakt zich al jaren sterk voor deze zone. ‘Een dorp vol groene parels’ is een van onze 5 speerpunten.

Grond

Een deel van de gronden in de Vredenburghzone is in het bezit van de gemeente, een deel is van de provincie en er zijn negen particuliere grondeigenaren. De gemeente wil met de grondeigenaren bespreken of ze hun grond aan de gemeente willen verkopen of ruilen. De gemeente kan ook afspraken maken met eigenaren hoe hun grond ingepast kan worden, zonder dat de gemeente die koopt.

Tempo maken

En daar zit de angel: de gesprekken met de grondeigenaren lopen inmiddels anderhalf jaar. En dat is te lang.

Enerzijds is er de gemeente, die een onderhandelingspositie heeft. Anderzijds zijn daar grondeigenaren die in onzekerheid verkeren over wat er met hun grond gaat gebeuren. Het wordt tijd dat er een einde komt aan die onzekerheid. De wethouder heeft in de commissievergadering niet aangegeven wanneer de grondeigenaren de gewenste duidelijkheid zullen krijgen.

Daarom heeft de PCW via een motie de wethouder verzocht om uiterlijk voor het einde van het derde kwartaal te gaan onderhandelen met grondeigenaren. De hele gemeenteraad heeft ingestemd met deze motie.

De wethouder is nu aan zet. Het is haar taak om met elke grondeigenaar goede afspraken te gaan maken.

Groen voor iedereen

De Vredenburghzone moet er komen en het moet een prachtig gebied worden voor alle Waddinxveners.

 

Martijn Kortleven, fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»