Bomen, een veelbesproken onderwerp

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

Bomen zijn een veelbesproken onderwerp in overleggen van een wethouder en Waddinxveen is daar geen uitzondering op. In de ruim vijf jaar dat ik wethouder ben, kan ik ondertussen ook uit eigen ervaringen putten.

Ter plaatse kijken
Die ervaringen zijn wisselend van aard. Soms gaat de vraag of één of meerdere boom behouden kunnen blijven. Een andere keer is het net andersom en wil men de boom of bomen weghebben. Wanneer er vragen zijn over het kappen van bomen - vragen die mij bereiken of bij mij bekend zijn - ga ik vaak zelf even ter plekke kijken. Meestal is ook wel duidelijk waarom mensen een vraag stellen. Doorgaans ervaart men overlast van de boom. Schaduw of bladafval zijn veel voorkomende klachten waarom mensen een verzoek doen om de boom te verwijderen. En ja, als er een heel grote boom staat die een groot deel van de dag het zonlicht uit je tuin haalt, dan snap ik de vraag.

Soort APK
In Waddinxveen hebben we binnen de bebouwde kom zo’n 9000 bomen staan. Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk voor de bomen en de veiligheid daarvan. Concreet zegt de wet dat we elke vijf jaar een controle [soort van APK] moeten doen op alle bomen. Boomeigenaren moeten in het kader van de wettelijke zorgplicht hun bomen onderhouden en inspecteren voor de veiligheid. Het doel van deze wet is om schade en letsel te voorkomen door omgewaaide of afgebroken bomen en takken.
Door onze bomen eens in de drie jaar via een VTA (Visual Tree Assessment) te controleren, kunnen we vaststellen of bepaalde bomen een gevaar vormen voor de directe leefomgeving. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de aanwezigheid van schimmels, zwammen, ziektes en rottingsverschijnselen, maar ook naar de stabiliteit en de aanwezigheid van dood hout. Bij de constatering van gebreken worden de noodzakelijke ingrepen gedaan zoals snoeien, behandelen van ziekten en in sommige gevallen kappen.

Gezonde boom niet kappen
Naast het wettelijk kader waar de gemeente zich aan moet houden is er ook het eigen beleid. Dat beleid is vastgelegd in een Groenstructuurplan dat de gemeenteraad in 2004 heeft vastgesteld. In dat plan staat heel veel beschreven, onder andere dat in Waddinxveen het beleid is dat een gezonde boom niet gekapt wordt. Vanuit dat beleid wordt naar een aanvraag voor kap gekeken en is ervaren overlast geen reden om tot kap over te gaan. Soms wordt er afgeweken van dat beleid. Voorbeelden daarvan zijn vooral de gevallen waarin er een grote herinrichting in de wijk plaatsvind. In dat geval wordt er "vooruit” gekeken of de boom de komende 20 jaar mee kan, in de weg staat vanwege aanpassingen in de inrichting of een probleem vormt voor de kabels en leidingen.

Oude bomen verpoten
Bomen met een bijzondere waarde proberen we als gemeente een andere plek te geven. Deels is dat reeds gedaan met bomen die bij de A12 stonden en verplaatst zijn naar de entree van de Triangel. Komend jaar willen we hetzelfde doen met de bomen van de Zuidplaslaan die om en om eruit gaan en verplaatst gaan worden naar de Parklaan in de Triangel. Soms is oude bomen verpoten nog zo’n gek idee niet!

Kees de Jong
wethouder

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»