Boomkwekers, glastuinbouw en (on)zekere gemeenteraadsleden

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Raadsleden zijn vaak druk met vergaderen en stukken lezen. Daar zijn we gemiddeld twee tot drie avonden per week druk mee zijn. Natuurlijk is het goed om stukken goed voor te bereiden en daar ook in fractieverband goed over na te denken. Dat past ook bij de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad.

Bij een congres over juridische kwaliteitszorg heb ik geleerd dat het vertrouwen in de democratie noot zo groot is geweest maar dat het vertrouwen in politici juist (erg) laag is. Dat maakt raadsleden onzeker. Professor Wim Voermans riep tijdens dat congres raadsleden op om meer assertief te zijn en vond het geen bezwaar als raadsleden hun stukken minder lezen en vanuit een visie aangeven waarom een voorstel goed is voor hun gemeente. Raadsleden zijn namelijk ook volksvertegenwoordigers en moeten hun visie en standpunt aan de burgers kunnen uitleggen.

Vanuit die volksvertegenwoordigende rol nodigen wij als PCW de laatste jaren steeds vaker burgers, ondernemers en organisaties uit. Daarbij proberen wij, gekoppeld aan onze speerpunten of concrete raadsvoorstellen, steeds vaker actief (en buiten) deze onderwerpen of gebieden te bekijken en beoordelen. Denk aan ons bezoek aan de boomkwekerijsector en polder Bloemendaal vrijdagmiddag 17 juni 2016 en de glastuinbouwsector vrijdagochtend 24 juni 2016. De eerste in het kader van een raadsvoorstel om het project glassanering uit te breiden (meer 'reactief') en het tweede bezoek meer proactief om ons te laten informeren over de uitwerking van de Glasparel+ en ons speerpunt meest ondernemersvriendelijke gemeente van Zuid-Holland.

Hieronder een korte toelichting op onze werkbezoeken en het congres over de 'doe-democratie.

Werkbezoek polder Bloemendaal
Vorige week vrijdagmiddag (17 juni 2016) een leerzaam en interessant werkbezoek van de PCW-fractie aan Polder Bloemendaal. Gesproken met een drietal ondernemers en rondje door het gebied. Project glassanering betekent impuls voor gehele gebied. Er liggen nog paar knelpunten en vraagstukken rondom afronding project en aansluiting Henegouwernesse op Henegouwerweg. Mooi dat ondernemers vooruitblikken en ook actief willen investeren in natuurbeleving gebied en kansen die er langskomen ook actief met de gemeente onderzoeken en benutten. Precies tussen buien door 'uit en thuis'.

Werkbezoek ontwikkelingen glastuinbouw
De glastuinbouwsector als (mogelijke) leverancier van energie en banenmotor. Zomaar paar aandachtspunten uit het PCW- fractiebezoek van vanochtend. In verband met diverse ruimtelijke ontwikkelingen aan de zuid-westkant van Waddinxveen (bijvoorbeeld de Glasparel+), de ontwikkelingen en ons streven naar Waddinxveen als meest ondernemingsvriendelijke gemeente hebben wij vanochtend gesproken met een ontwikkelaar, tuinbouwondernemers en bestuurders. Leerzaam! Zowel de kritische opmerkingen als de punten die goed gaan zijn het waard te noteren. Het was een leerzame ochtend en als je met de fiets het gebied 'verkend' dan krijg je toch meer gevoel bij de huidige situatie en kun je nieuwe ontwikkelingen beter 'een plekje geven'.

Doe-democratie
Vandaag een interessant Congres over 'Doe- democratie en participatie'. Wat betekent dit voor juristen en bestuurders? Interessante inleidingen door onder anderen John Olivier, professor Voermans, rechters Dick Allewijn en Judith van de Sande en sneldichteres Dominique Engers. Mooie en unieke lokatie: het Goudse Stadhuis met buiten de kaasmarkt en op de achtergrond muziek van een draaiorgel en het carillon. Dat laatste maakte onderwerpen als responsieve rechtsstaat, machtenscheiding, burgerinitiatieven, lokale (doe-)democratie, en beoordeling lokale politici wat luchtiger.

Zowel voor de juridisch adviseur van een gemeente als voor een volksvertegenwoordiger boeiende thema's. Hoe verhouden regels zich met waarden en belangen? Hoe ga je in dat verband om met burgerinitiatieven, voorstellen vanuit een wijk(platform) etc. De reactie van professor Voermans is goed om mee 'naar huis' te nemen: het vertrouwen in de democratie is groot, er komen steeds meer taken naar de gemeente, dit is de mooiste tijd om gemeenteraadslid te zijn....

Peter van den Berg
raadslid PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»