Bouwplannen Noordkade

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Imposant en groot inbrei project in deze omgeving alsook Waddinxveen. Het gaat om 1421 woningen.

Voor de Noordkade gaat het om de vaart erin te houden en iedereen (ondernemers Noordkade) aan boord te krijgen!!

We begrijpen dat de ondernemers eerst concrete resultaten willen zien voordat ze overtuigd zijn. We hebben er vertrouwen in dat de wethouder in dit traject samen met de ondernemers optrekt, dus participatie toepast.

Tijdens commissie heeft de wethouder aangegeven de ondernemers Noordkade vrijdagavond 14 April jl. te spreken. We zijn benieuwd hoe dit is afgelopen of er ontwikkelingen zijn te melden -maar belangrijker vinden wij hoe de wethouder de raad komende periode meeneemt tot uiteindelijke paraplu bestemmingsplan Noordkade. Zou goed en fijn zijn als u een soort routekaart maakt vanaf heden tot paraplu bestemmingsplan zoals net is geschetst door de VVD alsook PVDA/GL.

Als PCW zijn wij akkoord met het maken van een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan en het budget wat hiervoor nodig is.

De wethouder geeft aan met een Memo te komen waarin het proces van heden tot en met paraplu bestemmingsplan zal staan. Daarbij hoort ook een verkeerskundig onderzoek waar het CDA om heeft gevraagd. De wethouder heeft 14 April met twee ondernemers een groot bord openbaar gemaakt aan de Noordkade over Hart van de Wijk (Noordkade) en toegezegd dat in de communicatie zowel de raad als de bewoners komende periode nader worden geïnformeerd.

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»