Brandbrief toekomstperspectief ondernemers

Geschreven op:

Geacht College,

Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van de winkelgebieden in ons dorp sturen we u deze Open Brief. De huidige lockdown heeft met name de lokale retail ondernemers opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen hoog opgelopen. Voor sommige ondernemers zelfs zo hoog dat hun toekomst onzeker is geworden. Het gevolg daarvan voor de gemeente Waddinxveen -en omliggende gemeenten- kan op termijn een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in het winkelcentrum en- of winkelstrips zijn.

Daarnaast zien we dat het begrip voor de maatregelen zienderogen afneemt. Ondernemers zien met lede ogen aan dat de groothandels voor bijna iedereen open zijn en dat de verhouding tussen veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels zoek raakt.
Daarom pleiten de PCW en het CDA samen met het Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW) voor op de korte termijn veilig winkelen in alle winkels, zoals dat eerder is toegestaan. Indien nodig via een afsprakensysteem.
Voor de lange termijn is een duurzaam perspectief nodig. Zolang de pandemie zich nog laat gelden, begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan tot een minimum te beperken. Dit geldt zeker ook voor ondernemers in de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van andere activiteiten in Waddinxveen.

We doen dan ook een dringend beroep op de burgemeester om de zorgen van de Waddinxveense ondernemers, met hoge prioriteit in het eerstvolgende regionale veiligheidsberaad onder de aandacht te brengen. We hopen dat we hier regionaal in kunnen optrekken en samen met de andere gemeenten dit onder de aandacht kunnen brengen bij het kabinet. Met als doel om op de kortst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken en verzoeken we om een duurzaam perspectief voor onze samenleving in deze tijd.

Hoogachtend,

Jannes Berghout
Fractievoorzitter PCW

Jan Roggeveen
Voorzitter OPW

Bastienne Prins
Fractievoorzitter CDA

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»