Centrale vuurwerkshow jaarwisseling 2022-2023

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

Tijdens de raadsvergadering van 9 november jl. heeft de PCW fractie niet ingestemd met het voorstel van het college om een centrale vuurwerkshow te organiseren op het voetbalterrein van ASW.

Het college verwacht met het organiseren van dit evenement dat de overlast van het vuurwerk wordt verminderd. Twee ondernemers uit de gemeente hebben een plan hiervoor ingediend. Het college ziet dit als proef om er achter te komen of dit inderdaad helpt en of dit draagvlak heeft onder de inwoners.

De PCW heeft in de commissie zowel de positieve kant als een aantal bezwaren geuit. Positief vinden wij dat het college de overlast en schade van de jaarwisseling wil terugdringen en ook de saamhorigheid die hiermee wordt beoogd. Tegelijkertijd heeft de fractie twijfels of hiermee het beoogde doel wordt bereikt. De kans is groot dat door het organiseren van de vuurwerkshow juist eerder meer dan minder vuurwerk wordt afgestoken. De ervaringen van andere gemeenten stemmen ons wat dat betreft niet hoopvol. Vragen hebben we gesteld zoals: hoe verhoudt zich dit tot onze voorbeeldrol als duurzame gemeente? Is dit wel een kerntaak van de gemeente? Het is een initiatief van een commerciële partij dat voor 100% wordt gefinancierd door de gemeente. Ook wordt dit evenement georganiseerd in de nacht van zaterdag op zondag, De beantwoording van de wethouder hebben onze bezwaren niet weg kunnen nemen. Alles wikkend en wegend zijn we als PCW tot de conclusie gekomen dat we dit initiatief niet konden steunen. Omdat we verwachtten dat dit voorstel zou worden aangenomen, wat ook is gebeurd, hebben we een beroep gedaan op het college om zo snel mogelijk de omwonenden en met name de vluchtelingen in onze gemeente hierop goed voor te bereiden.

Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»