College antwoordt op PCW vragen rotonde Passage

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

College antwoordt op PCW vragen: We gaan de haalbaarheid van een verlegde rotonde onderzoeken

Nu het voormalige ABN-AMRO-pand eigendom van de gemeente is geworden, ziet de PCW nieuwe mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de rotonde te vergroten.

Als dit pand op termijn afgebroken zou worden, kan de rotonde verlegd en ruimer opgezet worden. De fietspaden kunnen daardoor vrij komen te liggen van de rijbaan. Voor het overstekende fietsverkeer kan een opstelstrook worden gemaakt, waardoor het van het doorgaande fietsverkeer gescheiden kan worden. Ook wordt voor overstekende fietsers het kruisende autoverkeer beter zichtbaar om dat zij de auto’s nu in een hoek van 90 graden kunnen zien aankomen, van twee kanten.

In maart stelde de PCW hierover vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college heeft daarop inmiddels gereageerd. Ze gaat de haalbaarheid van een verlegde rotonde onderzoeken.

Vragen aan het college:

  1. Vindt het college ook dat de verkeersveiligheid op de rotonde voor verbetering vatbaar is (ook als de fietsers straks voorrang hebben)?
  2. Welke technische mogelijkheden ziet het college om de rotonde te verleggen?
  3. Welke financiële dekkingsmogelijkheden ziet het college, bijvoorbeeld het fonds bovenwijkse voorzieningen?
  4. Is het college bereid de haalbaarheid van het verleggen van de rotonde te onderzoeken en de gemeenteraad daarover te informeren?

Antwoord college: (samenvatting)

Het college antwoordt dat de rotonde nu niet voldoet aan de richtlijnen. Zo zijn er geen vrijliggende fietspaden op een afstand van 5 meter van de rotonde. Autobestuurders kunnen van fietsers niet goed zien of zij afslaan of rechtdoor gaan. Volgens het college kan je niet zonder meer stellen dat de ligging van de rotonde leidt tot meer onveiligheid. Maar ze vindt wel dat een rotonde die volgens de richtlijnen is aangelegd meer zou voldoen aan wat inwoners van een rotonde verwachten. Het gevoel van veiligheid zou vergroot worden en dat vindt het college belangrijk.

Als het ABN-AMRO pand gesloopt is, kan de rotonde meer worden verlegd. Er moet uitgetekend worden hoe de toeritten dan moeten komen te liggen en of dat leidt tot een voldoende verkeersveilige rotonde.

Er is nog geen financiële dekking gevonden. Die zal de Raad beschikbaar moeten stellen, stelt het college. 

Het college gaat nu eerst onderzoek doen en zal het resultaat daarvan aan de Raad sturen.

De PCW is tevreden over deze reactie en wacht met belangstelling het onderzoek af. Wordt vervolgd.

Martijn Kortleven

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»