De PCW-fractie: terugblik en vooruitblik

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

2015 was voor de PCW-fractie een jaar waarin veel onverwachte dingen gebeuren. Ook een politiek jaar is niet maakbaar. We namen afscheid van onze fractievoorzitter Herman Timmermans en we verwelkomden Jannes Berghout als nieuw raadslid. Door het vertrek van Herman, kreeg de fractie een nieuwe fractievoorzitter in de persoon van Ton van Doorn. Chris van Harten werd de nieuwe waarnemend voorzitter. Suzanne Hetey trad om gezondheidsredenen terug als fractieondersteuner.

Politiek gezien moest de PCW-fractie in 2015 best slikken, toen bleek dat een stoffig artikel in de Winkeltijdenverordening (en de daaromheen ontstane jurisprudentie) het mogelijk maakte om een “avondwinkel” op zondag in Waddinxveen te openen. Politiek en maatschappelijk heeft deze ontwikkeling best reuring veroorzaakt. Als fractie van de PCW hebben we ons beperkt tot onze democratische mogelijkheden en onmogelijkheden. Van onze kant geen protest acties en slechts publiekelijk terughoudende commentaren of liefst helemaal geen commentaar. Gezien de gevoeligheid en de emoties eromheen, leek dat het beste.

Erg jammer in 2015 was ook het resultaat van de overdracht van een aantal regelingen door het Rijk aan de gemeente. Op zich is het goed verdedigbaar de uitvoering van wetten en regelingen zo dicht mogelijk bij de belanghebbenden te organiseren. Maar de bezuinigingen, die het Rijk daarbij heeft doorgevoerd zijn onverantwoord en kwalijk. De gemeente Waddinxveen dreigt daardoor met een jaarlijks tekort te blijven zitten tussen de 1 en de 3 miljoen Euro’s. Dat is heel vervelend, als je juist jaren hebt ingespannen om de financiën gezond te maken.

Vooruitblik
Vanuit de vorige alinea kan ik makkelijk de sprong maken naar 2016. In dat jaar hoopt de raad een zogenaamd herstelplan vast te stellen om het tekort op de ‘drie decentralisaties’ weg te werken. Het is niet uitgesloten dat alle inwoners zelf of in hun omgeving hier pijn van zullen ondervinden.

In 2016 wordt ook de enquête gehouden over de winkelsluiting op zondag. Zowel inwoners als ondernemers zullen hier aan meedoen. Het is bij dit soort onderzoeken altijd uiterst belangrijk dat de vraagstelling duidelijk en op één manier uitlegbaar is. We zien met grote interesse uit naar het resultaat.

Ik hoop van harte, dat in 2016 een begin gemaakt wordt met de verbouwing van het voormalige Hemapand, zodat de gemeentelijke organisatie nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kan verhuizen. De organisatie verdient werkruimte met een gezond leef- en werkklimaat.

Ik verwacht dat we in Waddinxveen in 2016 extra woningen ter beschikking zullen stellen voor vluchtelingen/statushouders. Ik hoop dat daarvoor extra bouwactiviteiten plaats vinden, zodat andere woningzoekenden niet achtergesteld worden in hun zoektocht naar een eigen stekje.

Ik begon met de constatering, dat ook het politieke leven niet maakbaar is. In 2015 ontstond onverwacht de geweldige vluchtelingenstroom. Wie had daar rekening mee gehouden. Zo zullen er in 2016 ook mooie, vervelende of droevige verrassingen zijn. In het Engels zegt men: “God only knows” en zo is het! Wij kunnen en zullen wel ons best moeten doen zo veel mogelijk vooruit te kijken, te anticiperen en (bij) te sturen. Daarmee “maken” we de samenleving wel een klein beetje, maar het is en blijft betrekkelijk. Of niet?

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»