Doneerringen

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Sinds enige tijd wordt er statiegeld geheven op kleine plastic flesjes en blikjes drinken. Niet al deze flesjes en blikjes worden teruggebracht, en een gedeelte komt terecht in openbare prullenbakken. Deze flesjes en blikjes horen echter niet bij het restafval. Ook nodigt het mensen uit om prullenbakken te doorzoeken op flesjes en blikjes met zwerfafval tot gevolg. Om beide problemen aan te pakken plaatsen verschillende gemeente doneerringen rond openbare prullenbakken. Flesjes en blik kunnen dan in deze ringen worden geplaatst zodat voorbijgangers deze kunnen meenemen en inleveren zodat ze goed gerecycled worden. In Waddinxveen zouden een of meerdere prullenbakken op de looproute tussen Gouweplein en station Waddinxveen van doneer ringen worden voorzien. Bij goed resultaat kan dit mogelijk verder worden uitgebreidt.

De vraag aan het college is of zij dit ook voor Waddinxveen een goed idee vindt?

Zo ja, is zij dan ook bereid om doneerringen aan te laten schaffen en te laten plaatsen?

Het antwoord van wethouder Vleij luidde dat er op het ogenblik een inventaris plaats vindt waar zich veel zwerfafval bevind, om plekken aan te wijzen voor o.a. De eerder aangegeven containertuintjes en wellicht ook de Doneerringen.

Prima antwoord en we wachten op de uitkomsten van dit onderzoek.

Jaël de Kool en Hans van Mourik
Raadsleden PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»