Dorpstraatbraderie 2016: keuzes maken is niet altijd makkelijk….

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Een goede en gezellige sfeer! Boeiende gesprekken en positief-kritische opmerkingen. Mensen die niet altijd tot een keuze konden komen… We hebben het over de Dorpstraatbraderie van 4 juni jl. Traditiegetrouw (.....) stond ook de PCW er weer met een stand.  Bezoekers konden in onze stand aangeven wat men belangrijk vindt in en voor Waddinxveen.

Gesprekken aan de hand van stellingen
Naast de persoonlijke gesprekken en ontmoetingen wilden we met onze aanwezigheid op de braderie inventariseren hoe mensen Waddinxveen in 2030 zien. Aan de hand van een drietal stellingen konden inwoners aangeven wat zij vinden en zien en horen wij als PCW-fractie wat er onder de inwoners leeft over dit thema.

Het ging om de volgende stellingen, waarbij men kon aangeven of ze het hiermee ‘eens’ of ‘oneens zijn:
1. Ik ben voor een zelfstandig Waddinxveen.
2. Ik vind sport in Waddinxveen belangrijker dan cultuur.
3. Ik vind dat het openbare leven in Waddinxveen rekening moet houden met de christelijke levensovertuiging.

Wat betreft de zelfstandigheid van onze gemeente was men doorgaans snel klaar: Waddinxveen moet zelfstandig blijven! Dat samenwerking in de regio noodzakelijk is werd er af en toe mondeling bijgevoegd.

De keuze tussen sport en cultuur vonden de meesten lastiger: lichaamsbeweging en onderlinge ontmoeting tussen jongeren en ouderen is belangrijk, maar de Waddinxveense cultuur, kunst in de openbare ruimte (“de wokkels horen toch helemaal bij Waddinxveen”) zou je ook niet willen missen! Dat de thema’s verschillend werden beoordeeld bleek ook uit de uitkomst!

De derde stelling leverde ook uitgebreide gesprekken op: natuurlijk moet je zoveel mogelijk met iedereen rekening houden, maar dat betekent dat christenen ook rekening moeten houden met standpunten waar zij anders over denken... In de gesprekken daarover vond de ene het overigens jammer dat de winkels op zondag dicht zijn terwijl de andere dit juist bij het rekening houden met elkaar en Waddinxveense cultuur vind horen..

Resultaat en betrokkenheid
Bijna 250 burgers hebben meegedaan....Het resultaat is als volgt:
1. Ik ben voor een zelfstandig Waddinxveen: 207 eens (86%) en 35 oneens (14%);
2. Ik vind sport in Waddinxveen belangrijker dan cultuur: 117 eens (57%) en 95 oneens (43%);
3. Ik vind dat het openbare leven in Waddinxveen rekening moet houden met de christelijke levensovertuiging: 130 eens (62%) en 92 oneens (38%).

Los van alle analyses en ‘uitslagen’ viel mij op hoe graag Waddinxveners wilden vertellen wat in hun ogen goed of juist niet goed gaat, wat zij belangrijk vinden of juist onbelangrijk. Een Braderiegesprek is misschien vaak wat 'vluchtig', maar mijn persoonlijke ervaring was dat men zich erg betrokken voelt op Waddinxveen en ik zelf had er zeker geen spijt van.


Peter van den Berg
(gemeenteraadslid PCW)

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»